מדוע צבע העצים הוא ירוק?

שלום לכולם,

מדוע צבע העצים הוא ירוק, ומדוע ירוק הוא שלוב של צהוב וכחול, מה מסמל צבע הצהוב, מה מסמל הצבע הכחול, ומה מסמל הצבע הירוק נראה במאמר הבא:

בעוד הצבע הצהוב מסמל מקום זריחת השמש, הרי שהצבע הכחול מסמל את מקום שקיעתה, אך במאמר זה אין אנו מדברים במערב ומזרח גאוגרפיים, אלא במערב ומזרח מבחינת קודם ונמשך, כלומר המזרח הוא זה שבא לפני המערב, כלומר הצהוב הוא זה שקדם לכחול, ובהשאלה ניתן לומר כי הצבע הצהוב מסמל את עץ החיים, שמוזכר בתורה לפני עץ הדעת טוב ורע. נתבונן בדברים, בעוד עץ הדעת הוא מושג תנכ"י, הרי כאשר אנו מדברים בזמנינו על עץ הדעת, אנו מדברים על התפתחות. ובהשאלה ניתן לומר כי הצבע הצהוב מסמל את הקיים, בעוד הצבע הכחול מסמל את המתפתח ואת העתיד. ראו למשל את בגדי העבודה של מעמד הפועלים של המאה העשרים: באופן מסורתי היו בגדי הפועלים בצבע כחול, גם לבוש תנועות הנוער שאבו מהם השראה כאשר צבע חולצת תנועת הנוער היה כחול, כמו בתנועות הנוער השומר הצעיר והנוער העובד והלומד.

הפסקה מתודית

כבר בגן לומד כל ילד את תורת הצבעים הפשוטה, יש שלושה צבעי יסוד, אדום כחול וצהוב, אשר כאשר משלבים אותם יחד בתצורות שונות מופיעים גם שאר הצבעים. למשל שלוב של אדום וכחול יוצר סגול, שלוב של אדום וצהוב יוצר כתום, ושלוב של כחול וצהוב יוצר ירוק.

בשלוב זה נתמקד הפעם, כי ירוק הוא צבע העצים והצמחים. מדוע הירוק הוא צבע נעים לעין, מדוע כאשר אנו רואים ירוק אנו מרגישים לבלוב צמיחה אופטימיות והתרגשות, מדוע היה חלום החלוצים להפריח את השממה הצהובה בעצים ועלים ירוקים ובכך להכין לנו בסיס איתן לחיים בארץ, מה יש בצבע הירוק המרחיב את הלב ומשובב את הנשמה?

הנה תשובה קטנה: בעוד הצבע הצהוב מסמל את הקודם והעבר, הרי שהצבע הכחול מסמל את העתיד, אך עבר ועתיד הם שני קצוות, אם כן מה נמצא בתווך, בתווך נמצא ההווה, המסומל ע"י הצבע הירוק, הירוק הוא השילוב העץ העולה וצומח ממטה למעלה אל כחול השמים וצהוב השמש, לכן כל הצומח כאן הוא ירוק, זאת עוד, גימטריה של המילה צהב היא 97, וגימטריה של המילה כחל 58, כאשר נחבר את הגימטריה של המילה צהב עם הגימטריה של המילה כחל, נקבל 155 ואם נכפיל אותה בשניים נקבל 310 שהוא גימטריה של המילה ירק.

ובאופן ציורי ניתן להסביר זאת ע"י איור האות א': הא' כתובה אות ו' כתובה באלכסון וב' אותיות י', אחת מימין ולמעלה אחת משמאל ולמטה, בעוד הזרוע הראשונה של הא' היא הצבע הצהוב והעבר, הרי שהזרוע השנייה של הא', היא כחול והעתיד, כאשר גוף האות א' הוא אות ו', אשר מסמל את ההווה, את הירוק, ואת העצים הצומחים ממטה למעלה.

ברוך ה' לעולם אמן ואמן

...

מקור: פרידריק ויינרב