מדוע רוחו של משיח מנשבת על יד ישי בית הלחמי

בס"ד

שלום רב לכל בית ישראל,

על יד ישי בית הלחמי

על יד ישי בית הלחמי

בפיוט לכה דודי אנו אומרים : "הִתְנַעֲרִי מֵעָפָר קוּמִי, לִבְשִׁי בִּגְדֵי תִּפְאַרְתֵּךְ עַמִּי, עַל יַד בֶּן יִשַׁי בֵּית הַלַּחְמִי, קָרְבָה אֶל נַפְשִׁי גְאָלָהּ". התנערי מעפר קומי, על מי מדובר? מי נמצא כאן בעפר? כלל ישראל, כנסת ישראל, השכינה הקדושה נמצאת בעפר, מה המשמעות לגבי כל אחד ואחת מאתנו? המשמעות היא פשוטה, בזמן שיש לנו הזדמנות, לקבל איזה תענוג גשמי, אכילה, כבוד, כסף, אנחנו רצים, מוכנים ומזומנים כל ההשתוקקות והכיסופים, לקבל את התענוג, אבל בזמן שאנו צריכים לפעול פעולה בקדושה, של אהבת הזולת באמת, שלנו לא יצא מזה כלום, של אמונה, של קבלת עול מלכות שמים, זה קשה לנו, זה כבד לנו, הרבה פעמים אנחנו מוצאים כל מיני תרוצים, בכדי להתחמק מדברים שאהבה העצמית שלנו לא תקבל מהם כלום, זה מושג של עפר. עפר זה דבר בלתי חשוב, על העפר אנחנו דורכים, כי הוא לא חשוב, המושג שכינתא בעפרא, פירושו של דבר שאם אני משווה את ההתלהבות שלי לעניינים גשמיים וההתלהבות שלי לענייני קדושה, אז ניכר הבדל גדול, מכך שהקדושה נמצאת אצלי בעפר.

ועל זה אנו מתפללים ואומרים התנערי מעפר קומי, אחנו מקווים בטוחים שיבוא יום, ודווקא ענייני הקדושה, היכולת לעשות למען השני בלי לקבל לעצמי כלום, היכולת להאמין למעלה מהשכל, למעלה מהדעת, זה יהיה יום אחד דבר מכובד, מפואר ונפלא. לבשי בגדי תפארתך עמי, אנחנו מצפים שיהיה מפואר ויפה ללכת בדרך ישראל, הבגדים הם לבושים, התורה המצוות, החוקים המשפטים כל ההנהגות, מדאורייתא או מדרבנן, הם לבושים שמכסים את היקר מכל, את אדון הכל. ואנחנו בטוחים שיום יבוא והבגדים הללו, יהיו יפים בעינינו ולא יהיו בעפר, לבשי בגדי תפארתך עמי, על יד בן ישי בית הלחמי, זהו כינוי למשיח צדקנו, לפי הפשט המשיח יהיה האדם המנהיג של כלל ישראל, שיצליח קודם כל, לעשות מהפכה פנימית בנורמות התרבותיות הישראליות, מצד פנימיות התורה, הענין של המשיח, הוא רוח של טהרה, רוח מיוחדת שתנשוב ותעשה שינוי דרמטי, אצל כל אחד ואחת.

בית הלחמי, מצד הפשט, הענין הוא ברור, היות והמקור הוא בית לחם, אבל מהצד הפנימי, הרי ידוע שהאמונה נקראת לחם, זה בא מן הפסוק, "לכו לחמו בלחמי", א) כי האמונה צריכה להיות האוכל הבסיסי כמו לחם. ב) לחם מלשון מלחמה, מלחמת החיים של האיש הישראלי והחברה הישראלית בכלל, זה אם ללכת בדרך האמונה, בדרך אבותינו, גם אם לא תמיד זה נעים לי, גם אם לא תמיד אני מבין, אבל זו משמעותה של האמונה, שאני מאמין למעלה מהשכל ואני הולך, לכן האמונה נקראת לחם, מלשון מלחמה, ולכן המשיח נקרא בית הלחמי, כי התמורה והשינוי הגדול שרוח המשיח תעשה בעם ישראל היא הליכתנו בדרך האמונה, ולכן לא כתוב כאן דוד, כתוב על יד בן ישי בית הלחמי, למה לא כתוב במפורש דוד, בגלל שרוצים לומר שהאמונה מסגלת אותנו, מאמנת אותנו, מרגילה אותנו ללכת בדרך הנסתר, למשל :

חבר התנהג אלי לא יפה, אז מה שמגולה זה, שהוא התנהג אלי לא יפה, אומרים חז"ל והוה דן את כל האדם לכף זכות, אתה צריך לדון אותו שהוא בכל זאת צדיק, גם אם אתה לא מבין את זה, האמונה מרגילה אותנו ללכת למעלה מהשכל בדרך הנסתרת מהשכל שלנו. קרבה אל נפשי גאלה, אנו מאמינים שמתקרבת גאולת הנפשות, ומימלא מתקרבת גם גאולת הגופים, כי הבעיה היא קודם כל בנפשות, בזמן שכל אחד ואחד חושב רק על עצמו, אבל אם הנפשות נגאלות, ואני במקום לחשוב על עצמי, שש ושמח לחשוב עליך, ולפעול למען טובתך שלך, אז ממילא יש גם גאולת הגופים כלומר גם החיים הגשמיים הפשוטים נעשים הרבה יותר טובים, יבוא יום ונלך ולא נפחד מאף אדם שהוא אולי הוא רמאי ואולי הוא אלים, יבוא יום והחברה הישראלית תהיה מאוחדת והומוגנית והכבוד ואהבה ינחלו בן אדם לרעהו.

קדושת השבת כאשר היא מתגלה באדם, היא מאירה לו, אכן, אכן, הגאולה מתקרבת, קרבה אל נפשי גאלה, הגם שנראה לנו לפי השכל שהעניינים הולים אחורה, אבל לא, האמון, הקב"ה מקדם הכל קדימה.

שבת שלום לכל בית ישראל הצלחה וברכה לכולם

שיעור שמע בענין רוחו של משיח לפי פנימיות התורה מאת הרבי אברהם מרדכי גוטליב שליט"א

...

תמונה  *Idit*