מהו אָנָה פָּנָה דוֹדֵךְ בעבודה?

אנה פנה דודך, שכל פניות שאתה םונה תהיינה לצד מזרח על דרך ימין, תמונה ערן פינקל

אנה פנה דודך, שכל פניות שאתה םונה תהיינה דרך ימין לצד מזרח, תמונה ערן פינקל

מהו אָנָה פָּנָה דוֹדֵךְ בעבודת ה'?

על כך משיבה מסכת זבחים דף ס"ב, "דתניא רבי יהודה אומר ומעלותיהו פנות קדים כל פינות שאתה פונה לא יהו אלא דרך ימין למזרח".

אנה, ראשי תיבות א'מונה נ'תינה ה'שפעה, כפי ששנה רבי יהודה שתהיינה הפניות שאתה פונה דרך ימין למזרח. מדוע? ולדבקה בו ואיך אפשר להידבק בו הלא אש אוכלה הוא, והשיבו, הדבק במידותיו שנאמר מה הוא רחום אף אתה רחום מה הוא חנון אף אתה חנון, מה הוא מלביש ערומים אף אתה מלביש ערומים, מה הוא מבקר חולים אף אתה מבקר חולים. מה הוא טוב ומיטיב ופונה לימין בכל פניותיו אף אתה פונה לימין בכל פניותך לעבדו באהבה רבה.

שתהיינה כל פניותינו בעבודה דרך ימין למזרח, מה פירוש? היות שאנו נבראים, התכונה הדומינטטית הטבועה בנו היא רצון לקבל לעצמו בלבד, כלומר שמאל. כדי לאזן את תכונת שמאל הנברא השלטת בנו לעומק, משיאים לנו חז"ל עצה טובה, והיא תמיד לנטות לימין, שהיא סגולה לאזן את השמאל החזק הטבוע בנו, באופן שכל נטיה ופניה שאנו נוטים דרך ימין (דרך האמונה המכונה ימין), תסובב אותנו במעגלי חסד לצד מזרח, כי המזרח הוא כינוי לקו אמצעי, משם זורחת הנשמה.

נסו והווכחו

שבת שלום לכל

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=0gtxJa7IVBc]