מהו אותו שור שהקריב אדם הראשון שהיתה לו קרן אחת במצחו?

שלום לכולם,

האם מישהו מאתנו ראה שור שיש לו קרן אחת במצחו, על פני האדמה או בספרות המקצועית? אם על שאלה זו ניתן להשיב בשלילה, ניתן לשאול את השאלה הבאה, אם כן על מה מדברת מסכת עבודה זרה (דף ח' עמוד א') בו היא מזכירה כי שור שהקריב אדם הראשון קרן אחת היתה [לו] במצחו.

אז כנראה שהמסכת לא מתארת תמונה גשמית, אלא מתארת תמונה רוחנית, אם כך הוא, על מה היא מדברת? באמצעות משל זה מסבירה המסכת את הקשר של אדם הראשון לאור אינסוף ברוך הוא, הקשר שבין האדם הראשון לאור אינסוף ברוך הוא היה קשר ישיר (במסכת הוא נזכר באמצעות המילה שור), כאשר משמעות המילה קרן, היא אחיזה, כלומר האחיזה של אדם הראשון בקשר שבינו לבין אור אינסוף ברוך הוא היתה באמצעות האות י' של שם הוי"ה, שהיא הברית והחסד.

נסביר את הדברים: הנה שם הוי"ה ברוך הוא נכתב ד' אותיות, י', ה', ו' , ה'. כאשר אות י' נמשלת לעולם אצילות, מלשון אצלו וסמוך לו, ה' ראשונה נמשלת לעולם הבריאה, ו' לעולם יצירה ואילו ה' אחרונה לעולם העשייה. כאשר כותבת המסכת כי שור שהקריב אדם הראשון היתה לו קרן אחת במצחו, הכוונה כי אדם הראשון היה מתקרב לאור אינסוף ב"ה באמצעות החכמה האלוהית הנמשלת באות י'.

אם נרצה נוכל לומר כי המסכת מדברת על משל בו אדם הראשון התקרב אל אינסוף ברוך הוא באמצעות הנחת תפילין, כי כאשר אדם מניח תפילין, יש לו קרן אחת במצח...

כל טוב לכולם