מהו התקון אותו פועל יעקב בקנית חלקת השדה מיד בני חמור אבי שכם

שלום לכולם,

שכם והר עיבל סוף המאה ה-19.

יעקב שב לארץ כנען לאחר עשרים ושתיים שנים שלא היה בה עם ארבעת נשותיו ושלושה עשר ילדיו. הוא מגיע אל העיר שכם, חונה בה וחונן את פניה, כיצד? הוא קונה את חלקת השדה אשר נטה שם אוהלו מיד בני חמור אבי שכם במאה קשיטה.

לימים, כאשר יעלו בני ישראל מארץ מצרים ועצמות יוסף עמהם, יקברו אותן, בחלקת השדה אשר קנה יעקב מיד בני חמור אבי שכם בבואו מפדן ארם.

מה מיוחד באותה חלקת השדה אשר קנה יעקב מיד בני חמור אבי שכם, ומדוע היא יועדה להיות מקום קברותו של יוסף, נתבונן בפסוק:

ו'יקן אח'לקת ה'שדה, ראשי תיבות - אחו"ה וסופי תיבות נתת"ה, כלומר קניית חלקת השדה מיד חמור אבי שכם פועלת אחדות הניגודים. כיצד? כי שכם אינה רק עיר, אלא מבחינת סמלית היא גם כינוי לחלק העליון של הגב המצוי מתחת לעורף ובין הכתפיים - שֶׁכֶם. השכם הוא המקום בו למעשה נפרד הגוף מן הראש. בעוד הראש הוא משל לאחד, למקור, לשורש, הגוף הוא משל לארבע בחינות היוצאות ממנו, למשל ארבע גפיים ומשל לעולם החומר, לכן נמצא משמעות עמוקה בבטוי "חמור אבי שכם", כלומר החמור שהוא משל לעולם החומר, הוא האבא כלומר הוא המביא למצבי האחוריים בחייים, שהם אלו אשר אינם מאירים לאדם, אשר נקראים שכם. לכן היה חשוב ליעקב לקנות את חלקת השדה אשר נטה שם אוהלו מיד בני חמור אבי שכם, כדי להראות שגם מצבי האחוריים בחיינו, שאינם מאירים לנו, הם חלק בלתי נפרד ממצבי הפנים, שכן הם חלק מן האחוה הכוללת. והוכחה לכך מוצאים אנו בראשי ובסופי תיבות של הפסוק: אחו"ה נתת"ה, כלומר ה' כבר נתן את הכל בשלמות, והעובדה שאנו רואים את העולם מחולק לחלקים פצועים ומבולקים הוא בשל העובדה שאנו רואים אותו דרך עדשת החומר.

ברוך ה' לעולם אמן ואמן