מהו חסד אל כל היום?

בס"ד

שלום וברכה לכולם,

7004827568_66bb2043b6_z

תמונה PROKent Landerholm

מהו חסד? דהנה מובא בכתבי האר"י כי חסד הוא אותיות ח"ס ד', אותיות ח"ס פירושן מרחם, והן גם גימטריה של שם אהי"ה הוי"ה אהי"ה, ונמצא כי שם אהי"ה הוי"ה אהי"ה (הוא גימטריה 68) חס ומרחם על המלכות, שהיא ד', שהיא הנבראים, וכאשר הקב"ה חס ומרחם על המלכות, על הנבראים, הוא משפיע להם מוחין שהם אהי"ה הוי"ה אהי"ה, ואז יש ייחוד בין משפיע שהוא ח"ס לד' שהוא המושפע, והזיווג של השפעת המוחין מכונה בשם חסד, וזה פירוש הפסוק חסד אל כל היום (תהלים נ"ב ג').

כל טוב הצלחה וברכה לכולם