מהו ישקני מנשיקות פיהו בפנימיות, תיקוני זהר

בס"ד

שלום וברכה לכולם,

ישקני מנשיקות פיהו

ישקני מנשיקות פיהו

מהו שאמר הכתוב בשיר השירים ישקני מנשיקות פיהו, ואיך קשור הפסוק הזה לחזון המרכבה של יחזקאל? נקרא בתיקוני זהר.

ובההוא זמנא דמתייחדין ישקני מנשיקות פיהו, מאי נשיקות פיהו, תרין שפוון דיליה ותרין דילה, אינון ארבע גדפין דחיוון, דאתמר בהון וארבע כנפים לאחת להם, וכד אתכלילן תרין אנפין דיליה ותרין דילה, וארבע דרועין דתרוייהו, אתמר בהון וארבעה פנים לאחת, וארבע כנפים לאחת להם, ואינון ארבע אנפין יקו"ק, ארבע גדפין אדנ"י, בחבורא חדא יאקדונק"י:

תרגום לעברית: ובאותו זמן שמתייחדים (קוב"ה ושכינתיה, חתן וכלה, משפיע ומקבל) ישקני מנשיקות פיהו, ב' שפתיים שלו וב' שפתיים שלה, הם ארבע כנפי החיות שנאמר בהם (יחזקאל א ו) וארבע כנפיים לאחת להם, וכאשר נכללים ב' פנים שלו, וב' (פנים) שלה, וארבע זרועות של שניהם, נאמר בהם, וארבעה פנים לאחת, וארבע כנפיים לאחת להם, והם ארבע אותיות שהן פני הוי"ה, ארבע כנפי אדנ"י, בחיבור אחד יאקדונק"י:

כאן למעשה קושר התיקוני זהר פסוק משיר השירים ופסוק מהנביא ואומר כי הנשיקה המובחרת ביותר עליה נאמר ישקני מנשיקות פיהו? ומשיב כי הנשיקה המובחרת ביותר היא חיבור של שם הוי"ה ושם אדנ"י, שהוא החיבור הטוב ביותר והוא החיבור הפנימי ביותר, בין משפיע ומקבל, בין בורא לנברא, מדוע? כי בנשיקה הפנימית הזו (שאינה גשמית) משפיע שם הויה, שהוא שמו הפנימי ביותר והזך ביותר, רחמים אל שם אדנ"י, ואותיות השם אדנ"י הם למעשה כלי בו יכול לשרות אור ה'.

כלומר הנביא בחזון המרכבה איננו מתאר ציור פלסטי של חיות אותן ניתן לפסל, אלא אדרבא הוא מתאר השפעה רוחנית חיונית של אהבה ורחמים מהבורא אל הנבראים, ובחיבור זה מרגיש הנברא את ייחודו של האל האחד והיחיד, כלומר הוא מרגיש שרק ה' בעצמו מחייה ומקיים אותו. ומי אומר את הפסוק ישקני מנשיקות פיהו, לא רק במובן של נשיקה, שהיא השקה ומגע, אלא במובן של השקייה, השקייה של רוח חיים בנברא? אדם שהגיע למסקנה כי רק ה' יתברך בעצמו מחייה אותו ולכן הוא מבקש ישקני מנשיקות פיהו, שהיא הנשיקה הפנימית ביותר המקנה לאדם חיים רוחניים.

כל טוב ושבת שלום