מהו לחם הפנים ברוחניות

שלום לכולם,

 

כולנו אוהבים לאכול לחם טרי שזה עתה יצא מן התנור. לחם בן יום או יומיים כבר לא אטרקטיבי בעינינו, הוא לא יעצור אותנו ברחוב, ולא נסובב אחריו את הראש, להיפך, נרצה להתרחק ממנו.

מה מושך אותנו בלחם טרי, ומה דוחה אותנו בלחם ישן, מהו לחם הפנים, מהו שורשו הרוחני, מדוע היו אמונים הכהנים על אפייתו, ומה היה המיוחד במשפחת בית גרמו ששמרה את סוד אפיית לחם הפנים ולא גלתה אותו לאיש, איזה סוד מסתיר התלמוד בסיפור זה, נקרא במאמר הבא:

אך לפני כן הקדמה אחת קטנה, והיא עוסקת בעיר ואם בישראל הנקראת בית לחם. אם נתרגם את השם בית לחם לאנגלית נקבל house of bread, כלומר מקום שיש בו לחם, כלומר בית לחם אפשר לקרוא לכל מאפייה, או לכל מרחב מדפים בסופרמרקט אשר מונחים עליו לחמים טרים ודברי מאפה שונים.

אך מה המשמעות של השם בית לחם ברוחניות? בגשמיות כאשר אדם רעב, הוא אוכל לחם ולאחר מספר פרוסות, או ככרות הוא מרגיש שבע ולא חסר לו דבר, כלומר לחם הוא המרחק שאנו עוברים בין מצב של רעב למצב של שובע.

לחם הוא גימטריה 78 ע"ח, או ג' הוויות, כאשר כל הוי"ה היא 26, וג' הוויות היא 78 או לחם, נמצא כאשר אדם אוכל לחם הוא מתקשר עם ג' הוויות, והיות שכל מספר אי זוגי מסמל רחמים, כאשר אדם אוכל הוא מתקשר עם שם ה' במידת הרחמים שלו.

התורה מזכירה פעמים רבות את לחם הפנים שהיה מונח על שולחן הפנים באוהל מועד ויותר מאוחר במקדש, י"ב חלות היו מונחות על השולחן תמיד, עד שנקרא שמו לחם התמיד, ככתוב (שמות כה ל') "וְנָתַתָּ עַל-הַשֻּׁלְחָן לֶחֶם פָּנִים, לְפָנַי תָּמִיד".

בפרשת אמור מתואר תהליך הכנת החלות: "ולקחת סלת ואפית אתה שתים עשרה חלות שני עשרנים יהיה החלה האחת, ושמת אותם שתים מערכות שש המערכת על השלחן הטהר לפני יהוה. ונתת על המערכת לבנה זכה והיתה ללחם לאזכרה אשה ליהוה. ביום השבת ביום השבת יערכנו לפני יהוה תמיד מאת בני ישראל ברית עולם. והיתה לאהרן ולבניו ואכלהו במקום קדש כי קדש קדשים הוא לו מאשי יהוה חק עולם. (ויקרא כד ה-ט).

בתלמוד מסכת יומא (ל"ח עמוד א') מסופר על משפחת בית גרמו שלא רצתה למסור את סוד אפיית לחם הפנים לאופים באלכסנדריה, מחשש שיעשו ממנה עובדת כוכבים. ויש להבין את הנסתר הנכתב במסכת יומא. שם המשפחה גרמו, מעיד על אור העצמות, או על עולם אצילות בו נאמר, הוא, עצמותו וחיותו חד הם.

לסיכום מה שמושך אותנו בלחם הטרי הן ג' ההויות הנרמזות בלחם הפנים וברחמים שאין להם סוף.