מהו נהר כבר לפי זהר פרשת פנחס

שלום וברכה לכולם,

ספר יחזקאל פותח בפסוק הבא: "ויהי בשלשים שנה ברביעי בחמשה לחדש ואני בתוך הגולה על נהר כבר נפתחו השמים ואראה מראות אלהים".

מהו נהר כבר המדובר בספר יחזקאל, האם הוא נהר פיסי הנמצא בגולה אשר בבבל, אליה גלו ישראל, או שנהר כבר המדובר הוא נהר של אור רוחני? נתבונן מעט בזהר פרשת פנחס באדיבות אתר אור הסולם, ונקרא את באור הסולם שכתב רבי יהודה לייב אשלג זצוק"ל ונראה כיצד מסביר הזהר את המונח נהר כבר.

זהר פנחס אות תרנה) מאי כב"ר. כ', כתר. ב', בינה. ר', ראשית חכמה. כתר בימינא, חכמה בשמאלא, בינה באמצעיתא. רכב לעילא לעלת העלות. י' ספיראן כלהו, אתכללו בנהר, דאיהו אתפשט עד צדיק, דאיהו כל, כליל כלא. ובגיניה אוקמוה, אילנא רבא ותקיף, ומזון לכלא ביה. מניה תליא כלא. כד חמא שכינתא מגו קליפין, חזא עמה עשר ספירן. ע"כ.

באור הסולם

תרנה) מאי כב"ר דא וכו': כתוב על נהר כבר, מהו כבר. ומשיב הכ', רומזת על הכתר. הב', על הבינה. הר' על ראשית חכמה. הכתר הוא בימין, החכמה היא בשמאל, הבינה היא באמצע. והם רכב למעלה לעלת העלות, שהוא א"ס. כי כבר היא אותיות רכב. כל עשר הספירות נכללו בנהר, שהוא ז"א, שהוא מתפשט עד הצדיק, שהוא יסוד, שנקרא כל, משום שכולל כל בתוכו כל הספירות. ובשבילו נאמר, אילנא רבא ותקיף ומזון לכלא ביה. ממנו תלוי הכל. כשראה יחזקאל והשכינה מתוך הקליפות, ראה עמה עשר ספירות.

הרחבת הדברים: כתוב על נהר כבר, מהו כבר ומשיב כי אותיות המילה כבר, מרמזות על שמות הספירות הראשונות ממעלה למטה. האות כ' רומזת לספירת כתר, האות ב' רומזת על ספירת בינה, האות ר' רומזת על ראשית חכמה, בסדר הבא: הכתר בימין, חכמה בשמאל הבינה באמצע (בצורה של ניקוד סגול) כך:

11592907563_d85edc5985_m

ספירות כתר חכמה ובינה בציור הניקוד סגול, כתר מימין, חכמה משמאל, ובינה באמצע

ואותיות כבר, המרמזות על ספירות כתר חכמה ובינה, הן (מהוות) רכב למעלה לעילת העילות, שהוא אינסוף. כלומר ספירות כתר חכמה ובינה, העומדות בציור הניקוד סגול הן רכב לאור אינסוף ברוך הוא, ומסביר הזהר כי כבר הן אותיות רכב וכאשר אומר הנביא את הצרוף נהר כבר, הכוונה היא לכל עשר הספירות של ז"א, ובשבילו (ז"א) נאמר אילנא רבא ותקיף ומזון לכלא ביה. (כי ז"א הוא עץ חייים, שהוא אילן גדול וחזק ומזון לכל בו) ממנו תלוי הכל. כלומר כשראה יחזקאל השכינה מתוך הקליפות, (חיצוניות הגולה) ראה עמה עשר ספירות, שהיא סוד הפנימיות. כי הרוכב הוא פנימי למרכבה.

כל טוב לכולם הצלחה וברכה בראיית הרוכב