מהו סוד יוצר אור ובורא חושך

בס"ד

ודע כי סוד יוצר אור ובורא חושך הוא פשוט.

בואו וראה,

בשבת הסבו חברים אל השולחן לסעודה. במהלכה, מספר מנחם למעין היושב לימינו, כי הוא עומד להתחתן בקרוב, והקביעות שהובטחה לו בעבודה, לא תינתן לו, וייתכן שהוא יאלץ לעבור עיר כדי למצוא מקור פרנסה. מעיין שהוא רווק, ומחפש עבודה קבועה באותו תחום קרוב לעשרים שנה, התרעם על מנחם, הצביע על ליבו, ובתנועות ידיים חריפות וחדות, ובקול מלא צער, כעס וכאב אמר, "הלב שלי מלא חתכים מחיפוש עבודה ומהבטחות על קביעות, אני כבר עשרים שנה מחפש, וכעת אתה מספר לי על אכזבתך מההבטחה?"

חושך לא כן? אדם יחיד, נע ונד, מחפש עבודה, מאוכזב מהבטחות. על כך באה ברכה, יוצר אור ובורא חושך, וכך מסביר הרח"ו בשם האר"י, "ובזה, יתבאר לך סוד יוצר אור ובורא חשך, כי לכאורה קשה מאד, שהבריאה העליונה תהיה חשך, והיצירה התחתונה תהיה אור. ויובן עם האמור כי עד החזה הנקרא בריאה, הם אורות מכוסים, ולכן נקרא חשך, והם דינים. ומן החזה ולמטה הנקרא יצירה, האורות מגולים, ונקרא אור":(האר"י, שער הפסוקים)

את אותו מצב ליד השולחן אפשר לראות כיוצר אור, איך?

במקום לצביע על הלב המלא ייסורים שהוא בחינת בורא חושך, לומר בוא וראה חושך, אפשר לראות אור ,ומתוך עומק הכאב החשוך ליצור ברכה מאירה שיצליח החבר בדרכו, אז הפכת את הכאב הפרטי והחשוך שלך, לאור מאיר לזולת, וזו עבודת האדם. להפוך את כלי הקבלה, לכלי השפעה. כלומר להשתמש בכל הכלים, בכל הרצונות שרצית לקבל בהם משהו לעצמך, ולמשוך ולהמשיך מהם ברכה לחבר, וזה סוד על מנת להשפיע.

_

תמונה Attribution Some rights reserved by visualpanic