מהו סוד שאנו אומרים דוד מלך ישראל חי וקיים

בס"ד

שלום וברכה לכולם,

מה משמעות השם דוד בנפש האדם פנימה, מדוע עליו אומרים מלך ישראל, ולא על מלכים שונים שהיו לישראל, ומדוע אומרים עליו חי וקיים, מה שלא נאמר על מלך אחר?

נתבונן בשם. השם כתוב ג' אותיות, ד', ו', ד', מימין לשמאל ומשמאל לימין ניתן לקרוא את אותו השם, דוד. אך האם זה הכל?

השם דוד הוא שם מאוזן, באמצע אות ו', כאשר מימין אות ד', ומשמאל לאות ו' אות ד'. למעשה השם דוד נראה כמו ציור של כפות המאזניים, כאשר על כף ימין מכפות המאזניים מונחת אות ד', ועל כף שמאל של כפות המאזנים מונחת אות ד', ולשון המאזניים, היא אות ו'. אך האם זה הכל, או שאפשר להתבונן יותר פנימה?

האות ד' למעשה, רומזת לד' ספירות חכמה בינה, תפארת ומלכות, אך בספירת תפארת נכללות ו' ספירות, חסד גבורה תפארת, נצח הוד יסוד, הרי לנו תשע ספירות, (חכמה, בינה, שהזכרנו לעיל, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד יסוד [הנכללות בספירת תפארת] ומלכות) והספירה העשירית היא כתר, הנכללת בחכמה (כי לא תתכן חכמה ללא כתר). נמצא כי בציור שהראנו למעלה על כפות המאזנים יש כעת, י' ספירות בצד ימין, (שהתפשטו מאות ד') וי' ספירות בצד שמאל, (שהתפשטו מאות ד') ובאמצע אות ו' .

כעת יש לנו אות י' מימין לאות ו', ואות י' משמאל לאות ו', וכאשר נחבר אותן יחדיו נקבל אות א', כי אות א' כפי שמסביר רבי עקיבא, מורכבת מאות ו' מונחת באלכסון, ושתי אותיות י' לצידה. אחת נכתבת מימין ולמעלה של האות ו', ואחת משמאל ולמטה של אות ו'.

כאשר נסכם את הערך הגימטרי של הציור שהראנו, נמצא כי לאות ו' ערך גימטרי של שש, לאות י' ערך גימטרי של עשר, והיא מופיעה פעמיים, פעם מימין לאות ו' ופעם משמאל לאות ו', הרי שערך ב' אותיות י' הוא עשרים, ועוד שש שהוא ערכה של אות ו' הרי שלציור של האות א' שהראנו יש ערך של עשרים ושש, הוא כ"ו, והוא גם ערכו של שם הויה פשוט. י', ה', ו' , ה'.

נמצא כי משם דוד מתפשט שם הויה פשוט, לכן אנו אומרים בברכת הלבנה, דוד מלך ישראל חי וקיים, כי מה שמסתתר בשם דוד, הוא שם הויה פשוט, לכן הוא חי וקיים. כי שם הויה פשוט מחייה ומקיים כל העולמות כולם.

דוד אחד

ברוך ה' לעולם אמן ואמן