מהו עניין תורה לשמה?

בס"ד

והנה כפי שמבואר בהקדמת תלמוד עשר הספירות (אותיות צו - צז) שעניין תורה לשמה הוא לשם החיים שמוציא בתורה, כי כשמוצא את פניו יתברך בתורה, כך הוא מוציא את החיים שבתורה, כמו שכתוב : "באור פני מלך חיים".

מתוך ברכת שלום על התורה, מאמר קסה, עמ' רג

כתיבת תגובה

One thought on “מהו עניין תורה לשמה?

  1. מדת החסידים אשר ה' לנגדם תמיד, ובכל דרכיהם ידעוהו, בעת שמחתם אז יותר ויותר מברכין ומשבחין להקדוש ברוך הוא אשר שמח אותם, ויאמר האדם בלבו בעת שמחתו והנאתו אם כך הוא שמחת העולם הזה אשר היא הבל, כי יש אחריה תוגה וצער, מה תהיה שמחת העולם הבא התמידית שאין אחריה תוגה ויתפלל להקדוש ברוך הוא שיטה לבו לעבדו ולעשות רצונו בלב שלם, ושישמחנו בשמחת עולם ויזכנו לחיי העולם הבא לאור באור פני מלך חיים.

השאר תגובה