מהו עניין תורה לשמה?

בס"ד

והנה כפי שמבואר בהקדמת תלמוד עשר הספירות (אותיות צו - צז) שעניין תורה לשמה הוא לשם החיים שמוציא בתורה, כי כשמוצא את פניו יתברך בתורה, כך הוא מוציא את החיים שבתורה, כמו שכתוב : "באור פני מלך חיים".

מתוך ברכת שלום על התורה, מאמר קסה, עמ' רג