מהו פרד"ס ממ"ה הוא נמשך

בס"ד

ודע כי ארבעה נהרות גן-עדן נמשכים מארבע אותיות הויה. עליהם נאמר וּמִשּם יִפָּרֵד וְהָיָה לְאַרְבָּעָה רָאשים, וּמִשּם יורה על קוצו של יוד, לומר וּמִשּם יִפָּרֵד וְהָיָה לְאַרְבָּעָה רָאשים, (ארבע אותיות הויה).

י = שם הָאֶחָד פִּישון
ה = וְשם הַנָּהָר הַשּנִי גִּיחון
ו = וְשם הַנָּהָר הַשּלִישי חִדֶּקֶל
ה = וְהַנָּהָר הָרְבִיעִי הוּא פְרָת

פ = פישון, פיו שונה הלכות,
ר = גיחון הוא רמ"ז
ד= חדקל, לשונו חדה וקלילה לדר"ש
ס = פרת, שהוא סוד מוחא ובו פריה ורביה

שם הויה במילוי אלפין הוא: יוד, הא, ואו, הא והוא עולה גימטריה מ"ה או אדם. וכאשר מופיע כותר הרשימה, "מהו פרדס ממ"ה הוא נמשך". יש לקרוא את הכותר כעובדה ולא כשאלה, כפי שאתה קורא את הפסוק "מה שמו ומה שם בנו כי תדע" (משלי ל ד) לומר מ"ה הוא שמו (הויה במילוי אלפין), ומה הוא שם בנו, והוא אדם. כי מילת מ"ה ומילת אד"ם מקיימות שוויון. והוא יסוד האהבה. כי האהבה יסודה בשווי צורה.

שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל

...

תמונה Some rights reserved by Jayel Aheram