מהו שאמרה האישה משונם נַעֲשֶׂה נָּא עֲלִיַּת קִיר קְטַנָּה וְנָשִׂים לוֹ שָׁם מִטָּה וְשֻׁלְחָן וְכִסֵּא וּמְנוֹרָה וְהָיָה בְּבֹאוֹ אֵלֵינוּ יָסוּר שָׁמָּה?

נעשה נא עליית קיר, תמונה באדיבות נורית גפן

נעשה נא עליית קיר, תמונה באדיבות נורית גפן

ספר מלכים ב' פרק ד' פסוק ח' ואילך מספר את סיפורה של האישה משונם שהבחינה באלישע הנביא כאיש אלהים קדוש, העלתה את ההצעה הבאה וגם יישמה אותה, "נַעֲשֶׂה נָּא עֲלִיַּת קִיר קְטַנָּה וְנָשִׂים לוֹ שָׁם מִטָּה וְשֻׁלְחָן וְכִסֵּא וּמְנוֹרָה וְהָיָה בְּבֹאוֹ אֵלֵינוּ יָסוּר שָׁמָּה". 

מהו הרעיון שעלה במחשבתה של האישה משונם, איך מיישמים אותו, ואיך יכול כל אחד ואחת מאתנו לעשות עליית קיר, אשר באמצעותה יוכל להתקשר לאינסוף ברוך הוא.

פירוש: נעשה נא עליית קיר, הוא פניה לאינסוף ברוך הוא. נסביר מעט את הדברים: עליית קיר  (או עליית גג) מכונה בלשון האנגלית בשם Attic. כאשר משתמשים בשם זה בעברית הוא נשמע כך עתיק, והוא משל לעתיק יומין, שהוא בחינה אחרונה במאציל. כאשר התחתון, שהוא הנברא, רוצה ליצור קשר עם המאציל ית"ש, עליו להתקשר עם הבחינה האחרונה המשתלשלת ממנו והוא עתיק יומין, לכן אמרה האישה משונם, נעשה נא עליית קיר, כלומר ניצור קשר עם אור אינסוף ברוך הוא, דרך בחינה המכונה בשם עתיק יומין, ולעניינו היא עליית הגג, (עליית קיר) Attic באנגלית.

כעת משנוצר קשר עם אינסוף ברוך הוא באמצעות עתיק יומין,  או עליית הקיר (עליית הגג, Attic) מבארת לנו האישה משונם את סדר העבודה מתתא לעילא או ממטה למעלה, דרך תאור הרהיטים המצוי בה: מטה ושולחן וכסא ומנורה.

מטה ושולחן: מֶטה, שהיא מטה בחשיבות והיא נבחנת למלכות שמים, והיא כנגד אות הא אחרונה משם הויה. שולחן, הוא כנגד ו' משם הויה. כסא הוא כנגד אות י' משם הויה ומנורה הוא כנגד אות ה' ראשונה משם הויה.

את אשר תארנו לעיל ניתן לראות בטבלה הבאה:

שם הויה פשוט              מעשה האישה משונם         הנהגת הספירות

קוצו של יוד                   נעשה נא עליית קיר       כתר

י        =                      מנורה                          חכמה

ה       =                      כסא                             בינה

ו        =                     שולחן                           תפארת

ה      =                      מטה                            מלכות

סדר העבודה שמבארת האישה משונם הוא ממטה למעלה, מטה ושולחן הינם בחינת ו"ה, כסא ומנורה הינם בחינת י"ה. ועליית הקיר עצמה היא כנגד קוצו של יוד משם הויה.

הרי נמצא כי עליית הקיר, שהיא בחינת עתיק, היא כנגד קוצו של יוד משם הויה, אשר ממנה משתלשלות ארבע בחינות שתארנו לעיל. ד' אותיות דשם הויה פשוט או ספירות חו"ב (חכמה ובינה) תו"מ (תפארת ומלכות).

וזה פירוש הפסוק "וְהָיָה בְּבֹאוֹ אֵלֵינוּ יָסוּר שָׁמָּה", שיכול אלישע הנביא שבנו לסור (מרע) שבנו, ולעשות טוב, כלומר לנוע אל בית האישה משונם שבנו, העושה לו עליית הקיר, שהיא בחינת קוצו של יוד, שיוכל ליחד בה שם הויה פשוט ולהתקשר בקשר האמונה לאינסוף ברוך הוא.

גם שאול טשרניחובסקי הבחין בסגולת העלייה וכתב עליה שיר, אותו הלחינה נעמי שמר, שאת פזמונו החוזר כולנו מכירים: בעלייתי, שם יפתי, שם אבי"ב.

ברכה ושלום למקימי עליית הקיר שבתוכינו פנימה, שנזכה כולנו לעמוד בקשר איתן עם האינסוף ברוך הוא