מהו שאמרה תורה לא תלך רכיל בעמיך

שלום לכולם,

בפרשת קדושים ספר ויקרא פרק יט פסוק טז נאמר "לא תלך רכיל בעמך". מהו רכיל? כאשר אלמוני מספר סיפור על פלמוני, אותו מספר הסיפור תופס משהו חיצוני באותו פלמוני ומספר עליו. הוא אינו תופס שום דבר בפנימיות הדברים והוויתם.

לכן כתבה תורה "לא תלך רכיל בעמך", מפני שאין לנו תפיסה באמת במה שקורה.

כי מילת רכיל בגימטריה 260, או י' הוויות פשוטות. ולנו אין תפיסה בהויה כלל אלא רק בפעולות היוצאות ממנה . לכן כתבה תורה לא תלך רכיל בעמך, מפני שזה בלתי אפשרי לתפוס את ההויה במהותה ומציאותה.