מהו שאמר הכתוב איך נפלת משמים הלל בן שחר?

שלום לכולם,

למה התכוון הנביא כשאר אמר "איך נפלת משמים הילל בן שחר?" (ישעיהו יד יב)

ויש לומר כי הלל בן שחר היא כינוי לנשמה האלוהית שנטרדה מגן עדן ובאה לשכון בארץ. הנשמה מכונה בפסוק "הלל בן שחר" בלשון זכר כדי להצביע על יכולת המשילה שלה על כוחות הגוף הרבים המכונים בשם "גויים".