מהו שאמר הכתוב דלת ראשך כארגמן

שלום לכולם,

ונוס של בוטיצ'לי

בשיר השירים פרק ז' פסוק ו' כתוב: רֹאשֵׁךְ עָלַיִךְ כַּכַּרְמֶל וְדַלַּת רֹאשֵׁךְ כָּאַרְגָּמָן מֶלֶךְ אָסוּר בָּרְהָטִים. היות שהפסוק פותח בלשון נקבה רֹאשֵׁךְ, הרי שהוא מתאר את השכינה הקדושה, שהיא ביחס לבורא נבחנת לנקבה, כלומר כל הברואים ביחס לבורא נבחנים לנקבה. אם כן מה פירוש המילים ראשך עליך ככרמל? כאשר אדם ממליך את הראש עליו, שהראש הוא העיקר שהוא מחשבת הבריאה שעניינה להיטיב לנבראיו, אז מתקיים הפסוק ראשך עליך ככרמל, שכרמל הוא נוטריקון כר מלא כל טוב, כלומר ברגע שאדם ממליך על עצמו ראש מחשבת הבריאה שהוא עניין ההטבה המוכנה לנבראים, אז ראשך עליך ככרמל, אז נשפע לו כל הטוב, הן חסדים והן חכמה (כל טוב) גם מילת ככרמל גימטריה 310 שהיא גימטריה של המילה יש, ככתוב להנחיל לאוהבי יש.

ודלת ראשך כארגמן, אל תקרי וְדַלַּ֥ת אלא דָּלֶת שהיא הקשר של תפילין (הנראה כאות ד') שהיא דֶּלֶת הנמצאת בעורף הנברא שהיא המבואה של הראש, כי כדי לשלוט בראש צריך לשלוט בעורף תחילה, ככתוב וידך בעורף אויבך. כארגמן גימטריה שדי, כלומר הדלת של הראש, או הפתח האחורי דרכו יכול להכנס השפע הוא שם שד"י, ואילו המלך הוא שם הוי"ה ברוך הוא שהוא בחינת הפנים, שהוא שם הוי"ה ב"ה, כלפי הנבראים הוא אסור ברהטים, כלומר הוא "קשור" או אסור כאסיר ברהטים, אלו ד' בתים של ד' פרשיות, הנקראים רהטים, שהם שקתות המים, בהן רץ שם הוי"ה ברוך הוא המשול למים ולאור. ומדוע המלך נמצא "אסור", כלומר מוגבל ברהטים, אלו ד' בתים, או ד' אותיות שם הוי"ה? כי כלפינו הנבראים המוגבלים הוא מופיע כשם בן ד', אך כמו שהוא בעצמותו, אין לנו מושג והגה בו. לכן הוא "אסור", כלומר הוא מגביל את עצמו כלפינו, כדי שנוכל להיות בקשר.

לדוגמה ביחסים שבין אבא ופעוט, האבא יכול להיות פרופסור לפיזיקה גרעינית הולך לכנסים כותב ספרים מלמד תלמידים, אך כלפי הפעוט הוא "אבא", כלומר זה שלוקח אותו מן הגן או משחק עימו, קונה לו גלידה, או צופה איתו בתוכניות לפעוטות. הפעוט אינו מכיר את אביו כמו שהוא בפני עצמו, כך אנו כנבראים אין מושג בעצמותו של הבורא, רק במעשים היוצאים ממנו, לכן כלפינו הוא נחשב כמלך, האסור ומוגבל לרוץ אך ורק בשקתות המים, אלו הם ערוצי השפע המוכנים לנבראים המתאימים לכלי הקבלה שלהם.

ברוך ה' לעולם אמן ואמן