מהו שאמר הכתוב, הָאֶלֶף לְךָ שְׁלֹמֹה, וּמָאתַיִם לְנֹטְרִים אֶת-פִּרְיוֹ

שלום לכולם,

האלף לך שלמה ומאתיים לנוטרים את פריו

מהו שאמר הכתוב בשיר השירים ח' י"ב, "הָאֶלֶף לְךָ שְׁלֹמֹה, וּמָאתַיִם לְנֹטְרִים אֶת-פִּרְיוֹ"? מי הוא שלמה, מי הם הנוטרים, מדוע הם מקבלים חמישית ממנו ומהו הפרי המדובר?

ויש לומר כי שלמה, הוא מלך שהשלום שלו, הוא הקב"ה והוא אלופו של עולם, לכן אומר הכתוב האֶלֶף לך שלמה, האֶלֶף שהוא אות אלף, היורה על שלמות, הוא של הקב"ה, ואילו מאתיים הוא חמישית מאֶלֶף, והוא שכר הנוטרים  - תלמידי החכמים, שומרי פריו של הקב"ה, שהוא רוחניות גמורה.

הסבר הדברים: שם הוי"ה ברוך הוא נכתב, י',ה',ו',ה', שהוא שם בן ד ' אותיות, אך למעשה לפני האות י' יש קוצו של יוד, כך שבשם ה' יש ה' בחינות: קוצו של יוד, י', ה', ו', ה'. כאשר לכל בחינה מתאימה ספירה, ראו טבלה המצורפת.

אותיות שם ה'                   ספירות

קוצו של יוד                        כתר

י'                                      חכמה

ה'                                     בינה

ו'                                      תפארת

ה'                                     מלכות

הנוטרים הם התלמידי חכמים הנבחנים לקוצו של יוד או ספירת כתר, מדוע? היות שספירת כתר מכונה בשם אינסוף ברוך הוא, ובחינתה היא להטיב לנבראיו, הרי שתלמידי חכמים פועלים כספירת כתר, שאין בהם ישות, וכל רצונם הוא לעשות נחת רוח לאלוקים ואדם, לכן הם אלו שיכולים לשמור את פריו של הקב"ה, שהוא רוחניות גמורה, משום שיש להם שווי צורה איתו, כי הוא יתברך רוצה להשפיע והם רוצים להשפיע.

כל טוב לכולם

...

מקור: באור הגר"א לספר יונה פרק ד', דבור המתחיל תלמידי חכמים נקראים אדם