מהו שאמר הכתוב וַיִּקְרָא אֶת שְׁמוֹ נֹחַ לֵאמֹר זֶה יְנַחֲמֵנוּ מִמַּעֲשֵׂנוּ וּמֵעִצְּבוֹן יָדֵינוּ

שלום וברכה לכולם,

ויחל נח איש האדמה, ויטע כרם

ויחל נח איש האדמה, ויטע כרם

מהו שאמר למך אביו של נח, "וַיִּקְרָא אֶת שְׁמוֹ נֹחַ לֵאמֹר זֶה יְנַחֲמֵנוּ מִמַּעֲשֵׂנוּ וּמֵעִצְּבוֹן יָדֵינוּ מִן הָאֲדָמָה אֲשֶׁר אֵרְרָהּ יְהוָה".

זה נאמר על הברית, שנולד נח מהול, ולא היה לו יצר הרע.

זה ינחמנו ממעשנו. מה היה מעשם של תשעה דורות ראשונים, היו זורים ולא זורעים שנאמר "כִּי רוּחַ יִזְרָעוּ, וְסוּפָתָה יִקְצֹרוּ" (הושע ח' ז').

ומעצבון ידינו, מהו עצבון, שעשו מכל אצבע און, והפרידו הטיפה, והיו הטיפות תלויות בין שמים לארץ ללא בית קיבול. באור הדברים: יש מאמר ידוע האומר, "כל אצבע, מקצוע", כלומר לאדם יש עשר אצבעות וכל אצבע אמוּנה על מלאכה שונה. לפי הפסוק בעשרה מאמרות נברא העולם. לפיכך, במה חטאו הדורות עד נח, היו מפרידים את המלאכה מבעליה, ואומרים האצבע הזה עושה המלאכה הזו, והאצבע הזה עושה כך והאצבע הזו עושה אחרת, והפרידו צבא השמים.

מן האדמה אשר אררה ה', כי בקללו אותה הפריד הברוך הוא בין אדם לאדמה, אשר ממנה לוקח. וכאשר נחה התיבה, אשר בנה נח, על הרי אררט, בחודש השביעי בשבעה עשר יום לחודש, נמתקה קללת האדמה במי נח, ונתחברה עימו, נכתב "ויחל נח איש האדמה, ויטע כרם". איש האדמה נקרא נח, כי נתחבר עימה, עם האדמה, מלשון אדמה לעליון, בסוד צדיק תמים בתוך התיבה שהיא מילה, במשמעות של מילה הנאמרת word, ומילה במשמעות של ברית וקשר. כלומר לנח הצדיק יש ברית וקשר עם אלופו של עולם. היות שהוא בעל קשר ובעל ברית,  לא רק שמעביר ממנו ה' את הקללה בסוד לא אוסיף לקלל את האדמה בעבור האדם, אלא "והקימותי את בריתי אתכם". כלומר האדם, שהוא נח ובניו הופכים להיות בני ברית של ה'.

כלומר מאז מי נח, נוצר קשר של קיימא בין האדם לאדמה, והוא בא לידי ביטוי בכרם שנוטע נח. כי נח בתיבה הוא סוד אות י' הקטנה הנכתבת בתוך אות ה' ראשונה משם הוי"ה. והכרם שנטע נח בצאתו מן התיבה היא אות ו' דשם הוי"ה, כי כר"ם גימטריה עשר הוויות, כי הויה אחת 26 כ"ו. וכל הוי"ה נרמזת באות א', (כי אות א' כתובה אות ו' וב' אותיות י' הרי כ"ו) ומעשר הויות אלו, אותן נוכל לכתוב כעשר אותיות א', מתחיל בנין האנושות המתוקן. לזאת נאמר ויחל נח, איש האדמה, בקשר אחד בחיבור אחד, ויטע כר"ם, הוא כרם ה' עשר הוויות פשוטות, עשר אותיות אלף.

כל טוב וחודש טוב