מהו שאמר הכתוב "ודברת בם"?

שלום לכולם,

מהו שאמר הכתוב "ודברת בם" (דברים ו' ז')?

בם אותיות מ"ב, הרומז על שם מ"ב שהוא בבינה.
ועוד פירוש: "ודברת בם" מעוט רבים - שניים: ואלו הם: מעשה בראשית ומעשה מרכבה מעשה בראשית מלמעלה למטה ומעשה מרכבה ממטה למעלה. כאשר הבטוי "אהיה אשר אהיה" רומז על ב' אפשרויות נתונות או מעשה בראשית או מעשה מרכבה. כי ב' פעמים "אהיה" עולה מ"ב.