מהו שאמר הכתוב והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי

שלום לכולם,

מה פרוש חלומו השני של יוסף עליו סיפר: והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי?

דע כי השמש והירח ואחד עשר כוכבים רומזים לי"ג מידות רחמים, כיצד? השמש והירח הם כנגד ב' הוויות שאמר משה הוי"ה, הוי"ה, ואחד עשר עשר כוכבים הם כנגד א) אל, ב) רחום ג) וחנון, ד) ארך אפיים ה) ורב חסד ו) ואמת ז) נוצר חסד לאלפים, ח) נושא עוון, ט) [וגם נושא] פשע י) [וגם נושא] חטאה יא) ונקה.

והנה הוי"ה אחת היא השמש, וכיצד אנו אומרים כי הוי"ה שניה היא הירח? אלא כאשר אמר משה הוי"ה הוי"ה, הוא התכוון אל השמש ואל הלבנה לפני המיעוט, (כי לבנה נקראת לפני המיעוט) אך היות שנתמעטה משום הקטרוג, כי "אין ב' מלכים יכולים להשתמש בכתר אחד", היא מעתה נקראת ירח ונוספו לה אחד עשר כוכבים אלו הן י"א מידות, המכונים "מוחין", כי כוכ"ב בגימטריה מח.

משתחווים לי, סופי תיבות מ"י, שהם גימטריה כ"ל הרומז לספירת יסוד, והנה פירוש החלום הוא כך: והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים הם י"ג מידות שאמר משה בפרשת כי תשא, משתחווים לי,  לספירת יסוד המקבץ אליו ט' ספירות עליונות הנקראות א"ח, ומשפיע אותם לד' בחינות של המלכות, בסוד אח"ד.

לכן גער יעקב ביוסף: "מה החלום הזה אשר חלמת הבוא נבוא אני ואמך ואחיך להשתחות לך ארצה?" האם כל י"ג מידות נקשרות ביסוד הנקרא ברית, והנקרא כל? אלא שלאחר שנים רבות שלא ראה את יוסף, וחשבו למת ונסתלקה ממנו נבואה וירד למצרים וראהו חי, קרא שמע בסוד הייחוד ונוכח באמיתת החלום.

כל טוב לכולם הצלחה וברכה