מהו שאמר הכתוב כי כל בשמים ובארץ?

שלום לכולם,

מהו שאמר הכתוב, "כי כל בשמים ובארץ" (דברי הימים א כט יא)?

השמים - משל למחשבות, הארץ - משל לעולם המעשה.

וכאשר אומר הכתוב כי כל בשמים ובארץ הכוונה היא כי כל מה שאנו חושבים עליו מופיע לפנינו במציאות.

למשל, לא פעם אנו מזכירים רעיון, או חפץ, או חושבים על מישהו, ולפתע אותו אדם מופיע לפנינו, או כותב לנו או מתקשר אלינו.

גם ראשי תיבות כ'י כ'ל ב'שמים ו'בארץ  - כוכ"ב,  הנחלק לב' חלקים כ"ו  - שהוא גימטריה של שם בן ד', י', ה', ו', ה' ו-כב אותיות האלף בית העברי. ואז נמצא כי שם הויה ב"ה כ"ו שהוא בשמים, מתגלה בכ"ב אותיות בארץ.

כל טוב לכולם הצלחה וברכה