מהו שאמר הכתוב מי יעלה בהר ה'?

שלום לכולם,

מי יעלה בהר ה'?

מהו שאמר בעל התהלים מי יעלה בהר ה'? האם מדובר בהר גשמי או במצב רוחני, נתבונן בתשובה לשאלה שמעלה בעל התהלים ונראה במה דברים אמורים.

אומר הכתוב מי יעלה בהר ה' ומי יקום בהר קודשו (תהלים כ"ד ג') והתשובה היא בפסוק הבא "נקי ידיים ובר לבב..." נשאלת השאלה האם הר ה' הוא מקום גשמי, או מצב פנימי של מודעות רוחנית?

ראשית עלינו לברר מהו הר מבחינה רוחנית - פנימית, אומרים רבותינו הר מלשון הרהור ומחשבה. לפיכך נראה הפסוק של בעל התהלים כך: מי יכול לעלות ולטפס במחשבתו האנושית המצומצת והמוגבלת ולהגיע להרהורי ה', כלומר למחשבת הבריאה שתכליתה להיטיב לנבראיו, והתשובה היא נקי ידיים, כלומר אדם שלא מחזיק בשום תיאוריה, בשום אג'נדה, בשום אידאולגיה, מדוע? היות שהידיים תופסות בפועל מה שמוח תופס במחשבה, הרי כאשר הידיים נקיות כלומר לא אוחזות בשום דבר, גם המוח האנושי לא תפוס בשום אג'נדה או תיאוריה, וכאשר המוח פנוי מכל אחיזה הוא שורה על הלב ושני חדרי הלב נקיים וטהורים, אז אור חדש יכול לשרות במקום פנוי ממחשבה עצמית, ויכול לקבל השראת העליון עליו.

ברוך ה' לעולם אמן ואמן