מהו שאמר הכתוב מסיר שפה לנאמנים וטעם זקנים יקח

שלום וברכה,

מהו שאמר הכתוב מסיר שפה לנאמנים וטעם זקנים יקח (איוב יב כ)? דע כי חיתוך הדבור נעשה באמצעות השפתיים, וכאשר מנטרלים את אחת השפתיים (מסיר שפה) האדם לא יכול לדבר. ועל דרך משל אומר רבי משה דוד ואלי כי "שפה", גימטריה "שכינה", ודיבור השכינה מסתלק ועולה מן הנאמנים שהם הנביאים כמו שהיה בימי בית שני, וכל שכן בזמן הגלות.

וסוד הענין כי היכולת לדבר דברי חכמה וטעם מסתלקת מן האדם, כאשר הסביבה בה הוא נתון אינה ראויה לשמוע את הדיבור הקדוש.

וטעם זקנים יקח רומז על הסתלקות ועליית אות י' מאותיות שם הויה ב"ה, באופן שנותרות בו רק אותיות הו"ה, ללא אות י' שהיא משל לספירת חכמה בסוד (טנת"א) ואז נותר אדם חי ללא משמעות (ללא הטעם בחיים שהוא משל לחכמה האלוקית).

וכאשר מסתלקת יכולת הדיבור המשפיע בסוד מסיר שפה לנאמנים שהיא משל לאות ה' אחרונה משם הויה, ומסלתקת אות י' משם הויה בסוד וטעם זקנים יקח, נותרות אותיות ה"ו, שסכומן עולה י"א בסוד עשתי עשר ואדם נותר לחיות בחיצוניות ללא פנימיות שהיא הרוחניות.

ברוך ה' לעולם אמן ואמן