מהו שאמר הכתוב, עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם, זהר פרשת שמיני

בס"ד

שלום וברכה לכולם,

כתר תורה נוצר באמסטרדאם שנת 1679, שאילת קבע מאת הקהילה היהודית סורינם, נמצא במוזיאון ישראל, צילם עודד לובל

כתר תורה אמסטרדאם 1679, נוצר ע"י האומן הירדן אוורט ואן, שאילת קבע מאת הקהילה היהודית סורינם, נמצא במוזיאון ישראל, צילם עודד לובל

מהי כוונת הפסוק "עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם" (משלי י"ז ו'), הנה הזהר הקדוש פרשת שמיני אות י"ג מפרש כך:

יג) פתח ר׳ אלעזר וכו׳: פתח רבי אלעזר ואמר, עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם. בנים, כבר העמדנו, שהם ספירות חג"ת (חסד, גבורה, תפארת )דז"א, (דזעיר אנפין, פנים קטנות), שהם בנים (לספירות) חכמה ובינה, בני בנים, אלו הם שאר ספירות המלך, דהיינו נה"י, (נצח, הוד יסוד) כמו שאתה אומר וכל בניך למודי ה', (ישעיהו נ"ד, י"ג)  שסובב על (ספירות) נה"י (נצח, הוד, יסוד). כי מילת כל מיוחסת לספירת יסוד, ו-כל הכוונה לכלל ספירות נה"י, נצח, הוד, יסוד.

וכתוב, בני ציון היקרים, שהם נה"י דז"א המתחברים עם ציון שהיא יסוד המלכות. כמו שאתה אומר, ותפארת בנים אבותם, שפירושו, הבנים, שהם חג"ת (ספירות חסד, גבורה תפארת) אינם מתעטרים אלא באבות שהם (ספירות) חכמה ובינה, שהם אבות לחג"ת. מכאן למדנו, שהבנים, חג"ת, אינם מתעטרים ואינם מושקים משיקוי הנחל, שהוא הבינה, אלא בזמן שהאבות, חו"ב (ספירות חכמה ובינה) מתעטרים ומתברכים, מן הכתר, זה שכתוב ותפארת בנים אבותם.

הרחבת הדברים: הפסוק מחולק לב' חלקים: חלקו הראשון: עטרת זקנים בני בנים, וחלקו השני, ותפארת בנים אבותם. מילת עטרת מיוחסת לספירת כתר, זקנים מיוחס לספירות חכמה ובינה, ככתוב *ואברהם **ושרה זקנים, ולהיות כי מילת בנים מיוחסת לספירות חג"ת, הרי שהצרוף בני בנים, מיוחס לספירות נה"י, שהם בני בנים של הספירות חכמה ובינה. לפיכך יפורש הפסוק עטרת זקנים בני בנים, כך: כל היופי של ספירת כתר, הוא, ביכולתה להשפיע אורות למלכות דרך ספירות נה"י המכונות בשם בני בנים.

ותפארת בנים אבותם, כי הבנים שהם ספירות חג"ת, אינם מתעטרים ואינם מושקים אלא בזמן שהאבות חכמה ובינה מתברכים מן הכתר. נמצא שני חלקי הפסוק מקבילים, בחלקו הראשון של הפסוק, תנועת השפעה מתוארת ממעלה למטה, מכתר לנה"י, ובחלקו השני, ממטה למעלה, מחג"ת לכתר.

~~~~~~

מקורות: זהר פרשת שמיני באדיבות אתר אור הסולם

*אברהם מיוחס לספירת חכמה, זהר לך לך אות עו,  זהר חדש רות אות קנה

**שרה מיוחסת לספירת בינה, זהר לך לך אות עז