מהו שאמר הכתוב על אשת פוטיפר ותתפשהו בבגדו?

שלום וברכה לכולם,

ותתפשהו בבגדו, איור ולטר קריין 1864 מקור ויקימדיה

יוסף, בנו האהוב של יעקב הורד מצריימה ונקנה ע"י סריס פרעה, פוטיפר, שר הטבחים. יוסף איש מצליח בבית אדוניו המצרי, ופוטיפר מפקיד אותו על ביתו וכל אשר לו. אשת פוטיפר נושאת עיניה אל יוסף שהיה יפה תואר ויפה ומראה, ומבקשת ממנו, "שכבה עמי", יוסף ממאן בהיותה אשת אדוניו. אשת פוטיפר ממשיכה להפציר בו מדי יום, ויוסף לא שומע אליה, עד שיום אחד הוא בא הביתה לעשות מלאכתו, ואין איש מאנשי הבית שם-בבית, ותתפשהו (אשת פוטיפר) בבגדו, לאמר "שכבה עמי", ויעזב בגדו בידה וינס ויצא החוצה.

התורה כולה שמותיו של הקב"ה והיא תאור מדוייק של מבע נפש האדם באשר הוא. לפיכך, מי היא אשת פוטיפר בנפש האדם פנימה, מי הוא יוסף בנפש האדם פנימה, מדוע מבקשת אשת אדוני יוסף אותו, אך תופשת אותו בבגדו, איזו משמעות יש לבגדים בנפש האדם פנימה, מדוע הם משחקים תפקיד כה חשוב בבית השר פוטיפר.

השקפת האר"י ז"ל על המציאות

כפי שאמר האר"י ז"ל אין יותר בעולם מאשר אור וכלי. האור הוא המשפיע, הכלי הוא המקבל. כדי לתהות על קנקם של יוסף, פוטיפר ואשת פוטיפר, יש להתבונן תחילה במבנה הספירות של עץ חיים. בעץ החיים יש עשר ספירות: כתר, חכמה בינה, הנקראות ג"ר, כלומר ג' ראשונות, או המוחין, ויש ז"ת, כלומר ז' (שבע) תחתונות שהן המידות: חסד, גבורה תפארת (חג"ת), נצח, הוד, יסוד ומלכות (נהי"מ).

ספירת יסוד, שהיא התשיעית מלמעלה, כאשר מונים מספירת כתר, היא החשובה ביותר מפני שהיא מרכזת הארת כל הספירות שמעליה ומשפיעה אותם לספירה העשירית, היא מלכות.

יוסף, נבחן לספירת יסוד שהוא משפיע השפע לספירת המלכות, לכן אהב ישראל את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לו, ומהו בן זקונים, בן לחכמה העליונה, שכל עניינה רק להשפיע טוב, לכן עשה ישראל ליוסף, כלומר לספירת יסוד, כתונת פסים, מדוע? כדי שהלבוש של ספירת יסוד יהיה כלול מחסדים וחכמה, כי סוד ספירת יסוד הוא באיזון והיותה קו אמצעי, לכן הלבוש המתאים ביותר לספירת יסוד הוא כתנת פסים, כי שיעור השפעת החכמה שבה, (פס) הוא באותו שיעור ממש שיש בה חסדים (פס), כי עולם חסד יבנה.

היכן אוחזים יוסף ואשת פוטיפר בעץ החיים

ונחזור לענין, יוסף נבחן לספירת יסוד, ואילו אשת פוטיפר נבחנת לספירת בינה, והיות שספירת הבינה היא ראשית לכלים הרי שדינין מתערין מיניה, כלומר דינים מתערים ממנה, כלומר, לא שהיא דין, אלא שדינים מתערין ממנה, לכן היא סבורה כי עליה לשכך את הדינים היוצאים ממנה עם ספירת יסוד שהוא מאוזן בחסדים וחכמה. וזו הסיבה שבגינה נושאת אשת פוטיפר עיניים ליוסף, כי אשת אותיות כסדרן (א', ש', ת') והן סוד רחמים, ואילו בתיבת ותשא, (ותשא אשת אדניו את עיניה אל יוסף) אותיות למפרע, (ת', ש', א') שהם סוד הדינים היוצאים ממנה. לכן נושאת אשת פוטיפר, היא ספירת הבינה, את עיניה, אל יוסף, בסוד יסוד, עליו נאמר עולם חסד יבנה.

ואם כן, מהו ענין הבגד, מה פירוש המילים ותתפשהו בבגדו, ויש לומר כי בבגדו גימטריה טו"ב, כי הלבוש של ספירת יסוד הוא טו"ב, הוא מעשים טובים, ככתוב אמרו צדיק כי טוב (ישעיהו ג', י'), מדוע הלבוש של ספירת יסוד הוא טו"ב, כי יש עשר ספירות באור ישר, ושבע ספירות באור חוזר, כי באור חוזר לא משתמשים בג' ראשונות כתר חכמה ובינה, לכן עשר ספירות של אור ישר, ושבע ספירות של אור חוזר הרי שבע עשרה שהוא גימטריה טו"ב.

ומה פירוש ותתפשהו בבגדו, כי אור העליון לעולם אינו פוסק, והוא צריך לבושים להתפס בהם, והיות שספירת הבינה היא אחת מג' ראשונות כתר חכמה ובינה, ונבחנת לאור ישר הרי שדרוש לאור הישר כלי להתפס בו, וזהו שכתוב ותתפשהו בבגדו, שנאמר על האור הישר המתפיס באור החוזר, שלבושו הוא טו"ב. וזה שכתוב ויעזב בגדו בידה, כי בגדו עולה י"ה ומילת בידה עולה אהי"ה, שכל ההפרש בין י"ה ל-אהי"ה, הוא ו', וזה שכתוב ויעזב בגדו בידה וינס ויצא החוצה, כלומר הוא משאיר את החיצוניות אצלה, כלומר את לבושי המוחין, את המעשים הטובים, שהם בחינתה, כי תכונת הבינה היא חפץ חסד, ואילו יוסף עצמו שהוא פנימיות ספירת יסוד, שהיא מידת האמת, מורד אל הבור, כדי לעלות ולעמוד ולהפרע מול פרעה. כי כאשר בקשה ממנו אשת אדוניו "שכבה עמי", ר"ת ש"ע נהורין של עתיק יומין, שעניינם חכמה, מאן יוסף, כי אין הוא מקומו, כי לו יש ק"נ נהורין, שהם מחצית ממה שהיא מבקשת, היות שעיקר השפעת היסוד הוא חסד, מה שאין כן מול פרעה, שהוא מקומו, כי פרעה הוא פה רע, או ערף ה', ויוסף הוא בחינת הפנים, כפי שכתוב כי פי המדבר אליכם (רש"י, בראשית מ"ה י"ב).

כל טוב לכולם, הצלחה וברכה

....

מקורות: ספר הזהר, אדרא רבא, מאמר גלגלתא דזעיר אנפין אות קפז