מהו שאמר הכתוב "ענן וערפל" סביביו

שלום לכולם,

מהו שאמר בעל התהלים ענן וערפל סביביו?

נתבונן בדברים: צרוף המושגים 'ענן וערפל' יוצר תחושה של חוסר צורה ואפיון, היות שתנועת הענן וציורו משתנים תדיר וכן תנועת הערפל. נשאלת השאלה מה מסתתר מאחורי התנועה האמורפית לכאורה של הענן והערפל?

גימטריה של הצרוף "ענן וערפל" הוא 556 כמו המילה "תקון", לומר לנו, כי מה שנראה לנו כתמונה לא בהירה לא קבועהו ולא מוגדרת, ולרוב נסתרת של המציאות, היא למעשה פועל יוצא של מגמת התקון בעולם, שעניינה להטיב לנבראים.

ברוך ה' לעולם אמן ואמן