מהו שאמר הכתוב תורה צווה לנו משה

שלום לכולם,

מהו שאמר הכתוב, "תורה צווה לנו משה" (דברים לג ד)? הנה ראשי תיבות של המילים ת'ורה צ'ווה ל'נו מ'שה הנן צ"ל ת"ם וסופי תיבות שלהן שם אהי"ה.

ת"ם  - הוא כינוי לפרצוף ז"א או ספירת תפארת ( אור הבהיר, יהודה לייב אשלג), לפיכך משמעות הבטוי צ"ל ת"ם, הוא צל דקדושה שמטיל ז"א על ספירת המלכות, בבחינת בצילו חמדתי וישבתי (שיר השירים ב ג). וסופי תיבות אהי"ה (והוא העיקרי, כי סוף מעשה במחשבה תחילה) אשר שורשו בפסוק אהיה אשר אהיה שעניינו הוא, אהיה (הנזכר ראשון) הסובב על האור עצמו שהוא בחינת כתר, או אהיה (הנזכר שנית) הסובב על הצל המוטל ממנו שהוא בחינת תפארת.

ברוך ה' לעולם אמן ואמן