מהו שורשו הרוחני של חודש אדר?

בס"ד

שלום וברכה לכולם,

adar

מהו שורשו הרוחני של חודש אדר? והפעם מתוך מאמרו של תלמיד בעל הסולם, משה יאיר ויינשטוק זצ"ל, "מאמר י"ז, "ושללם לבוז" המופיע בסדרת הספרים (ה' שמעתי שמעך כרך ג' חוות יאיר, עמוד תס"ה) .... "והנה יש י"ב פרצופי אצילות, ודוכרא דעתיק יומין הוא המדרגה העליונה והוא נגד אדר. ולכן נאבד אז המן, כי אי אפשר לגעת בזה, כי זה בחי' אור אין סוף המאיר בנשמת ישראל".

פורים שמח לכל בית ישראל