מהו שכתבה תורה אלה תולדות יעקב יוסף

שלום לכולם,

מהו שכתבה תורה אלה תולדות יעקב יוסף, כאילו היו אדם אחד? אומר רש"י כל מה שאירע ליעקב אירע ליוסף ונותן דוגמאות. תלה הכ' תולדות יעקב ביוסף מפני כמה דברים אחת שכל עצמו של יעקב לא עבד אצל לבן אלא ברחל ושהיה זיו איקונין של יוסף דומה לו וכל מה שאירע ליעקב אירע ליוסף זה נשטם וזה נשטם זה אחיו מבקש להרגו וזה אחיו מבקשים להרגו וכן הרבה בבראשית רבה.

מבט מעמיק בשמותיהם של יעקב ויוסף ייתן תמונה מדוויקת של הקשר בניהם. יעקב - גימטריה 182, יוסף גימטריה 156. ההפרש שבין שמו של יעקב שהוא 182 לשמו של יוסף שהוא 156 הינו עשרים ושש. עשרים ושש או כ"ו הוא גימטריה של שם הויה פשוט יהו"ה, והוא גם גימטריה של אות א' הנמשלת לאלופו של עולם. כי אות א' מצויירת ע"י אות ו' כתובה באלכסון ושתי אותיות י' לצידה. אחת לימין ומעלה, ואחת לשמאלה ומטה. גימטריה של אות א' כזו היא 26 כשם הויה פשוט.

נמצא כי ההפרש וגם הקשר שבין יעקב ליוסף הוא שם הויה פשוט. לכן כותבת התורה אלה תולדות יעקב יוסף כאילו היו אדם אחד, היות כי בשם הויה ב"ה אין חילוק ותמורה היות שהוא אחד.