מהו שכתוב אדם להבל דמה

שלום לכולם,

אדם להבל דמה

מהו שאמר הכתוב (תהלים קמד ד)  אדם להבל דמה? מדוע נקט הכתוב לשון עבר, ולא לשון הווה, מדוע לא כתוב אדם להבל דומה? אלא ששם אד''ם, שהוא גימטריה 45 מקיים שווי צורה עם שם הויה במילוי אלפין (יוד הא ואו הא), שגם הוא גימטריה 45, ואמר הכתוב אדם להבל דמה בלשון עבר, כי אד''ם הראשון שהונח בגן עדן היה באחדות רוחנית אחת עם הבל הפנימי שאינו מלובש בגוף, בסוד היה הקב"ה ושמו אחד. (פדר''א פרק ג')

ברוך ה' לעולם אמן ואמן