מהו פירוש הפסוק אנה הלך דודך היפה בנשים, אנה פנה דודך ברוחניות

שלום לכולם,

אנה הלך דודך היפה בנשים

בשיר השירים מופיע פסוק שאנו אומרים כל קבלת שבת, "אנה הלך דודך היפה בנשים, אנה פנה דודך ונבקשנו עמך". המילה אנה עניינה לאן, לאיפה, ואפשר לקרוא את הפסוק כך: לאן הלך דודך היפה בנשים, לאן פנה דודך ונבקשנו עמך". אומרים במסכת יומא (י"ז ב'), יהיו כל פניות שאתה פונה דרך ימין למזרח. למה הכוונה? הרבה פעמים ביום אדם שואל את עצמו, לאן לפנות מה לעשות, שאלה פנימית, מה הכי טוב לעשות כעת, מן שברירי שניות של החלטה, אומרים חז"ל, כל פניות שאתה פונה תהיינה לימין, למזרח, כלומר לטובת החסד, לטובת האור, בין אם זה במחשבה, במעשה או בדיבור, מדוע? כי הנטייה הטבעית של האדם היא להיות מרוכז בעצמו, כלומר לספוג הכל לתוכו פנימה, אומרים חז"ל, כאשר עולה שאלה שכזו, לאן לפנות, התשובה היא לימין, תפנה לימין, לאמונה, לנתינה, להשפעה ר"ת אנ"ה.

נשאלת השאלה מדוע מופיעה המילה "אנה" פעמיים, מדוע לא מסתפק בעל שיר השירים בפעם אחת? אומר רבי משה דוד ואלי, בפירוש שכתב על הדרך הסוד לספר קהלת, כי ב' פעמים "אנה", גימטריה יב"ק 112  שהוא רומז למעבר יב"ק שבו נלחם יעקב אבינו עם המלאך ויכול לו, כלומר מעבר יב"ק רומז למאבק שבין עץ החיים המיוצג ע"י יעקב אבינו, לבין עץ הדעת טוב ורע המיוצג ע"י המלאך.

גם יב"ק הוא הכולל של שלושה שמות של ה', שם הוי"ה (שגימטריה שלו כ"ו או 26), שם אדנ"י (שגימטריה שלו 65), ושם אהי"ה (גימטריה 21).

וכאן מסביר רבי משה דוד ואלי מדוע היה צריך להזכיר בעל שיר השירים את מילת הפנייה והשאלה "אנה" פעמיים, היות שהיא יוצרת שווי צורה רוחני עם שלושת שמות ה', ועם מעבר יב"ק, באופן שפסוק זה מרמז על מקום המצאו של הדוד, הוא הקב"ה, הוא תמיד נמצא לימיננו בעץ החיים.

אומר הרמח"ל, חברו הטוב של רבי משה דוד ואלי, כי גימטריה של המילה יב"ק עם הכולל שהוא אחד, או עם תוספת הערך אחד, המציין את החיבור לאלופו של עולם, נותן את המילה סליח"ה, וזאת התורה, כל הפניות שאנו פונים בתוכינו פנימה במהלך היום, ובכלל במחשבות, תהיינה על דרך ימין, על דרך ההשפעה והנתינה, לכיוון הסליחה, אל מעבר יב"ק, אל הזכות להקרא ישראל אותיות לי-ראש.

כל טוב לכולם ושבת שלום