מהו שכתוב בתמר ותשב בפתח עיניים

השלום לכולם,

גן תמר, נחום גוטמן

מהו שכתוב בתמר ותשב בפתח עינים אשר על דרך תמנתה, היכן נמצא המקום הנקרא פתח עיניים ומדוע הוא נמצא על דרך תמנתה, האם הפסוק שלפנינו מתאר מפת דרכי ניווט בוויז הוא שהוא מתאר את דרכי ההנהגה העליונה, נתבונן בדברים.

ראשי תיבות של המילים בפתח עיניים הוא ע"ב, והוא רומז לשם ע"ב הוא שם הוי"ה ברוך הוא הנכתב באמצעות האות י' כך:יוד היה ויו הי וגימטריה שלו ע"ב, שם ע"ב הוא בספירת חכמה או בעולם אצילות, נמצא כאשר כותבת התורה בפתח עיניים, היא מתכוונת לכך שתמר הסתכלה בחכמה העליונה, בעולם אצילות ולמדה ממנו כיצד הולכת ונאצלת הנהגת הספירות עד העולם הזה, לכן כאשר כותב הפסוק אשר על דרך תמנתה, הוא לא מתכוון רק לציון מקום גאוגרפי, אלא להנהגת העולמות, והוא כיצד שם ע"ב הנקרא כאן בפתח עיניים, נאצל ומאציל אורו עד הספירה האחרונה היא ספירת מלכות, ומנין לנו זאת? מן הצרוף אשר על דרך תמנתה, כי שמונה (תמנה בערבית) דרגות יש בין ספירת חכמה לספירת מלכות, כלומר תמר יושבת ומסתכלת כיצד להביא מחשבה לידי מעשה, כאשר המחשבה היא המקום הנקרא בפתח עיניים, ואילו המעשה מכונה בשם תמנתה. ואז נמצאנו למדים כי הפסוק אינו מלמד אותנו רק נווט במרחבי הארץ אלא מלמדנו את דרכי הנהגת העולמות, מעולם המחשבה לעולם המעשה.

ברוך ה' לעולם אמן ואמן