מהו שכתוב הָאָדָם הַגָּדוֹל בָּעֲנָקִים הוּא?

שלום לכולם,

מהו שכתוב בספר יהושע יד טו, "הָאָדָם הַגָּדוֹל בָּעֲנָקִים הוּא"? האם מדובר על מימד עצום וגשמי של האדם, כפי שתפסו אותו ציירים שציירו את סיפורי המקרא, או שספר יהושע כתורה כולה מצייר ציור רוחני של האדם, ואם כך הוא, מה משמעותו?

נתבונן בדברים, שם הוי"ה הוא שמו הפשוט במידת הרחמים נכתב י', ה', ו', ה' וגימטריה שלו כ"ו, או 26. יש אפשרות לכתוב את שם ה' במילוי האות אלף, והוא יראה כך, יוד, הא, ואו, הא, שם ה' במילוי אותיות אלף נקרא גם שם הוי"ה במילוי אלפין, גימטריה של היא 45, כי יוד = 20, הא = 6, ואו = 13, הא = 6, וביחד 45.

אד"ם בגימטריה 45, א = 1, ד = 4, ם = 40 וביחד 45, או מ"ה. נמצא כי שם הוי"ה במילוי אלפין (במילוי אותיות אלף) כפי שהראינו לעיל שווה לערך הגימטרי של המילה אד"ם.

כאשר שלח משה מרגלים לתור את ארץ כנען כתוב "וַיַּעֲלוּ בַנֶּגֶב וַיָּבֹא עַד חֶבְרוֹן וְשָׁם אֲחִימַן שֵׁשַׁי וְתַלְמַי יְלִידֵי הָעֲנָק", מיהו הענק? אומר לנו ספר יהושע האדם הגדול בענקים, שהוא שם הוי"ה במילוי אלפין הכולל ג' אותיות א'. וילידי הענק, הם ג' האלכסונים המופיעים בג' אותיות א' בשם הוי"ה במילוי אלפין, שהם אחימן ששי ותלמי, לכן כתוב ויעלו בנגב, ויבא עד חברון, שהתורה נקראת חברון, ושם אחימן ששי ותלמי ילידי הענק, שילידי הענק הם ג' אלכסוני האות א' המופיעים בשם הוי"ה במילוי אלפין, הוא אד"ם.

כל טוב וחודש ניסן טוב 🙂