מהו שכתוב וידבר שלושת אלפים משל

שלום לכולם,

"וַיְדַבֵּר, שְׁלֹשֶׁת אֲלָפִים מָשָׁל; וַיְהִי שִׁירוֹ, חֲמִשָּׁה וָאָלֶף" (מלכים א' ה י"ב) תמונה קארל אוסטרזצר 1900 לערך

מהו שאמר הכתוב על שלמה המלך וידבר שלושת אלפים משל? (מלכים א' ה' י"ב) ויש לומר לומר כי שלמה, הוא מלך שהשלום שלו. וידבר שלושת אלפים משל. משל לשון ממשלה, ושלושת אלפים הם ג' אותיות א', כלומר א א א, שבאמצעותם הוא מושל. כיצד? באמצעות שם מ"ה, שהוא שם הוי"ה במילוי אלפין, שיש בו ג' פעמים א'. הוא משפיע שלושת אלכסוני אות א' למלכות ומתקן אותה ברחמים.

הרחבת הדברים: שם מ"ה, הוא שם הוי"ה במילוי אלפין נכתב, יוד, הא, ואו, הא, ויש בו ג' פעמים א'. ג' אותיות א' הן בחינת ג' הקווין היוצאים מספירת בינה:

א - מצד החסד שהוא קו ימין
א - מצד גבורה שהוא שמאל
א - בחינת קו אמצעי שהוא רחמים ושלום

והמשכו של הפסוק ויהי שירו חמישה ואלף, ויהי גימטריה כ"ו שהיא הוי"ה אחת שהיא אות אלף אחת, כי א' בנויה אות ו' נוטה באלכסון וב' אותיות י', כאשר אחת כתובה מימין ולמעלה לאות ו', ואחת כתובה משמאל ולמטה לאות ו', וגימטריה שלהן היא כ"ו או 26, כי אות ו' = 6, וב' אותיות י' = 20 הרי 26 כ"ו.

שירו לשון שררה, וחמישה ואלף פירושו, שמילת חמישה סובב על חמשת ספירות חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, באמצעותם משפיע ספירת היסוד, הוא מלך שהשלום שלו, מלכו של עולם, את השפעתו השלמה שהיא אֶלֶף או אָלֶף.

חג שמח לכולם

...

בהשראת רבי משה דוד ואלי, ספר כסא נכון פירוש לספר מלכים  עמ' לח