מהו שנאמר בפיוט לחנוכה, דחה אדמון בצל צלמון

בס"ד

שלום וברכה לכולם,

בפיוט מעוז צור שאנו קוראים בחנוכה, לאחר הדלקת הנרות, בבית השישי מופיעה שורה, דחה אדמון בצל צלמון. במאמר שנשמע, שכתב הרבי ברוך שלום הלוי אשלג זצ"ל, המופיע בסדרת הספרים ברכה ושלום, כרך ד' מועדים, מסביר הרב את פנימיות הדברים, מי הוא אדמון בנפש האדם, מה הוא צלמון בנפש האדם, מה ההפרש שבין צלמון לצלמות, ומדוע אנו כנבראים מבקשים מהבורא, "דחה אדמון בצל צלמון"? מה משמעותו של הסיוע הזה?

האזנה נעימה וחנוכה טוב


intro/outro: Sammy's Medley, Creative Commons
rss podcast feed