מהי אישה ברוחניות וכיצד בונים אותה מן הצלע

שלום לכולם,

הפעם זאת עצם מעצמי בשר מבשרי לזאת יקרא אישה כי מאיש לוקחה זאת

לאישה, שנבנתה עזר כנגדו, קרא אדם בשם אישה והבאור הוא כי מאיש לוקחה זאת, כלומר השורש הוא איש, והענף הוא אישה, הזכר הוא איש והאישה נקבה. כמו שאנו מכנים לאדם שנולד בירושלים - ירושלמי, ומי שנולד בטבריה אנו מכנים - טברייני, כלומר אדם נקרא ע"ש מקורו.

נשאלת השאלה מדוע לא הסתפקה התורה במונחים הכללים איש ואישה, מדוע היה צריך להנתן לאישה שהיתה עזר כנגדו שם פרטי, ומנין גזר אדם, שהיה בעל שם פרטי שמה של אשתו, ואיך קשורים שמותיה של העזר כנגדו, לשם ה', כל זאת ועוד ברשימה הבאה.

לאחר שיוצר ה' אלקים אדם עפר מן האדמה, הוא מניח אותו בגן עדן לעבדה ולשמרה, מצווה אותו שלא לאכול מעץ הדעת טוב ורע, ורואה למעשה, כי האדם לבדו, אין לו עזר כנגדו, אין לו שותף מתאים. במהלך יצירה מפליא יוצר ה' אלקים מן האדמה את חית השדה ועוף השמים, ומביא אותם לאדם, לראות מה יקרא להם, כי כאשר מתבונן אדם בחית השדה ובעוף השמים הוא רואה את טבעם ומעניק להם שמות לפי חיותן תכונתם ואופיים, כלומר לפי כוח הנפישה והתנועה שבהם, אך מכל השמות שקורא האדם לחית השדה לעוף השמים ולבהמה, לא מוצא האדם עזר כנגדו, כלומר אף אחד מן השמות שהוא קורא לחיות לעופות ולבהמות לא יכול למלא את החלל הפנימי העצום שיש בו, אף אחד מן השמות לא פונה אליו, אף אחד מן השמות לא ממלא פנימיותו, אף אחד מן השמות לא מניע בו את החלל הפנימי שנותר בו מאז יצירתו, האדם נעצב מתעייף ונרדם.

בעת תרדמתו לוקח ה' אלהים צלע מן האדם, סוגר בשר תחתנה, בונה את הצלע שלקח מן האדם לאשה ומביא אותה אל האדם. האדם מתבונן בה ואומר: "הפעם זאת, להבדיל מכל הפעמים האחרות בהן הובאו לפניו חיות בהמות ועופות, "עצם מעצמי ובשר מבשרי, לזאת יקרא אישה כי מאיש לוקחה זאת".

מה למעשה אומר אדם, הוא לא מדבר על צלעות בקר, או כבש, זו אינה שיחה שמתנהלת אצל הקצב, מה היא הצלע המדוברת? ויש לומר כי שם ה' הפשוט במידת הרחמים נכתב י', ה', ו', ה'. וגימטריה של 26 או כ"ו, את שם ה' ניתן לכתוב במילוי האות אלף והוא ייכתב כך: יוד, הא, ואו, הא, באופן זה גימטריה של שם ה' במילוי אלפין יהיה 45 שהוא גימטריה של המילה אד"ם, כלומר שם אד"ם הוא שווה ערך לשם ה' במילוי האות א'.

נמצא כאשר כתוב ויפל ה' אלקים תרדמה על האדם ויישן, פירושו שהאדם מתחיל לרדת משם מ"ה, משם אד"ם, כי תרדמה אותיות תרד מ"ה, וה' אלקים מוריד ממנו תוך כדי שינה, אותיות משמו. אומר השל"ה הקדוש כי כאשר נוריד משם מ"ה, או שם אד"ם שהם גימטריה 45 את שמו הפשוט במידת הרחמים (הוי"ה) שהוא גימטריה כ"ו נקבל שם חוה.

כי אותיות השם הפשוט יהו"ה הוא 26, ואותיות המילוי שלו הן וד, א, או, א' שהן גימטריה חו"ה

י           ה           ו              ה         אותיות ה' הפשוט כ"ו או 26

 וד          א          או             א       אותיות המלוי גימטריה חו"ה או 19 

_____________________

אד"ם        או שם מ"ה                    45

.....

כל טוב לכולם הצלחה וברכה