מהי ברית מלח ומדוע נתנה לנו

ברית מלח על שום מה

ברית מלח על שום מה

מהי ברית מלח ומדוע נתנה לנו? שנאמר על כל קרבנך תקריב מלח. דע כי מלח הוא ג' הויות, וכל מה שיש בו בחינת ג' קווים מובטח לו שעומד ומתקיים. בסוד תלת בחד קיימא. והנה מלח גימטריה ג' הויות. כדי להסביר את מהות הדברים, נתבונן תחילה בשם הויה פשוט. שם הויה פשוט נכתב י-ה-ו-ה, ובגימטריה עולה כ"ו הוא 26. מילת מלח עולה בגימטריה 78 או ג' הויות פשוטות. כלומר לערך המילה מלח יש אותו ערך כמו לג' הויות פשוטות.

כעת כאשר דורש הכתוב, על כל קרבנך תקריב מלח, על מה סובבת כוונתו, איזו איכות יש למלח, שהיא יכולה לקרב כל מהות נברא אל בורא עולם? נחזור לשם הויה פשוט שהוא מקור כל התורה וההוראה בעולם. ובכן שם הויה פשוט הוא בן ד' אותיות והוא נכתב י-ה-ו-ה, כאשר ג' האותיות הראשונות של שם הויה הוא יה"ו, והאות הרביעית והאחרונה בו היא אות ה'.

אותיות יה"ו משם הויה אנו מיחסים לבורא, ואות ה' אחרונה משם הויה אנו מיחסים לנבראים, שנאמר אלה תולדות השמים והארץ בהבראם, כלומר בה' בראם, באות ה' אחרונה של שם הויה ברא הקב"ה את הנשמות.

להיות הבורא טוב ומיטיב, ולהיות הנברא מקבל ההטבה, נמצא שהבורא והנבראים נמצאים בהופכיות הצורה, כלומר הבורא הוא נתינה, והנברא הוא קבלה. איכות זו של קבלה מפרידה את הנברא מן הבורא. לזאת, כלומר להפרדה הזאת שבין הנברא לבורא, באה התורה ואומרת יש רפואה, והיא, כאשר רוצה הנברא להתקרב לבורא יעשה זאת באמצעות האיכות שיש במלח.

במלח, יש אותה איכות מאחדת שיש בבורא, והוא יסוד קיום העולם, כלומר מילת מלח שקולה כנגד ג' הויות, שהיא האיכות המחברת והמאחדת, כנגד אותיות יה"ו משם הויה, לכן על כל קרבנך תקריב מלח. כלומר, בכל פעם שאנו רוצים להתקרב אל הבורא, עלינו לקרב את אות ה' אחרונה של שם הויה, שהיא סמל של הנברא של הרצון לקבל, אל אותיות יה"ו, שהוא הכח המאחד והמצרף שבבריאה, וכאשר נקרב את אות ה' אחרונה משם הויה אל אותיות יה"ו, נוכל ליחד את שם הוי"ה, וזה סוד הברית מלח שנתנה לנו.

כל טוב הצלחה וברכה