מהי כתונת פסים ברוחניות

שלום לכולם,

וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לו, ועשה לו כתנת פסים

מספרת לנו התורה (בראשית לז) "וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקנים הוא לו, ועשה לו כתנת פסים". כתונת הפסים של יוסף היתה השראה למחזות רבים ושירים רבים, זאת ועוד, גם בסרטו של ססיל דה מיל, "עשרת הדברות", נראים בנ"י המתגוררים בארץ מצרים לבושים כתונת פסים, ואפילו השמיכה שבה עוטפת יוכבד את תינוקה לפני שהיא מכניסה אותו לתיבה, היא של פסים (ראו החל מדקה 10:03 לסרט) אך האם זה הכל, הרי גם מלכי מצרים הקדומים צנפו ראשם בבד מפוספס, מהו אם כן ההפרש שבין כתונת הפסים של יוסף למצנפת המפוספסת של מלכי מצרים, ומהי למעשה כתונת פסים ברוחניות, שממנה נמשכת הגשמיות.

כתנת פסים בגימטריה 1060 כאשר נחלק את המספר 1060 לעשר, שהרי כל דבר שלם הוא בעל עשר ספירות, לא תשע ולא אחת עשרה כפי שגורס ספר יצירה, הרי שנקבל 106, 106, היא גימטריה של המילה קו (הרומז על אור הקו עליו נדבר בהמשך), או ו"ק, הרומזים על ו"ק (ששה) קצוות, ד' רוחות שמים מעלה ומטה, או שש ספירות, חסד גבורה תפארת, נצח הוד יסוד.

בפסוק שכותבת התורה, מופיעה העובדה ראשונה, "וישראל אהב את יוסף מכל בניו", לאחר מכן מופיעה הסיבה, מדוע אהב ישראל את יוסף מכל בניו, ואז אומרת התורה, כי בן זקונים הוא לו. כאשר בודקים את הנתונים בשטח, רואים כי יוסף אינו ממש בן זקונים של ישראל, כי אחרי יוסף נולד בנימין, אם כן למה רומזת התורה כאשר כותבת כי יוסף הוא בן זקונים, הרי כבר הבהרנו כי בן זקונים, איננו הבן הצעיר ביותר, אם כן, מהו בן זקונים ברוחניות? כי התורה איננה מדברת בגשמיות כלל וכלל.

ברוחניות ספירת חכמה מכונה בשם אבא, וספירת בינה מכונה בשם אמא, מקשר וחיבור של ספירות חכמה ובינה, או אבא ואמא, נולדות שאר הספירות, חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד ומלכות. ספירת יסוד היא הספירה האחרונה מצד המשפיע היות והיא המרכזת את כל שפע הספירות שמעליה ומשפיעה אותן למלכות, שהיא העולם הזה. לפיכך נמצא כי הבhטוי בן זקונים סובב על ספירת יסוד, שהוא הבן הצעיר ביותר של ספירת חכמה המכונה בשם אבא, לכן אהב ישראל (אותיות לי ראש, שהן סובבות על המשפיע הנקרא ראש) את יוסף, את ספירת היסוד, מכל בניו, מכל שאר הספירות, מדוע? כי בן זקונים הוא לו, כי ספירת יסוד קנה את חכמת אביו, ומהי חכמת אביו, היא סוד ההשפעה לעולם הזה הנקרא מלכות. כי מכל שאר הספירות רק יסוד הנמשל ליוסף יכול להשפיע כל הטוב למלכות, לכן אהב ישראל את יוסף מכל בניו, כי מטרת הבריאה היא להטיב לנבראיו, ורק ספירת יסוד נקרא טוב, כי אינו דואג לעצמו, אלא רק להשפיע. לכן ספירת חכמה (ישראל ואבא) אהב את יוסף (יסוד) מכל בניו (משאר הספירות).

ומכאן בא גם המעשה ויעש לו כתונת פסים, שהוא לבוש העשוי פסים של אור, כמו שאנו רואים מבעד לתריסים אחר הצהרים, המדובר הוא על אור הקו, אור הבא בשיעור ומידה של קו, שרק באמצעותו יכול אור אינסוף ברוך הוא להשפיע לנבראים לאחר שצמצם את אינסופיותו. לכן אמרו רבותינו כי לכתונת הפסים של יוסף יש שייכות עם כותנות האור של אדם הראשון. כלומר עם לבושי המוחין שלו, כלומר עם מחשבתו של אדם הראשו שהיתה להטיב לכל הבריאה, כי אדם הראשון היה יציר כפיו של הקב"ה, ונברא בצלמו ודמותו, וכפי שהקב"ה טוב ומיטיב כך היה אדם הראשון לפני החטא טוב ומיטיב, לכן היו לאדם ואשתו כתנות אור, כלומר מחשבות טובות של הטבה לכלל הבריאה. ויוסף שהיה בנו של יעקב, קבל מאביו כתונת הפסים, שהיא משל ליכולת הרוחנית לחשוב מחשבה טובה שכל ענינה להטיב לנבראיו. כי אותו אור שנאמר עליו במעשה בראשית וירא כי טוב, התגלגל ונמשך להיות כותנות אור, שהם לבושי המחשבה של אדם הראשון שנולד מהול וטוב, שהועברו במהלך הדורות ליעקב אבינו ע"י רבקה אמו, אלו הם בגדי החמדות, וכאשר עברו בגלגולם אל יוסף נקראו בשם כתונת פסים, והכל אחד שכל השמות והכינויים, כותנות אור, בגדי החמודות, כתנת פסים, כולם סובבים על מחשבה אחת שהיא להטיב לנבראיו.