מה אומר האר"י הקדוש לגבי התנהלותינו בעולם הזה?

שלום וברכה לכולם,

סב דמה- לך דודי לצבי, או לעופר האיילים--על-הרי בתר

סב דמה-לך דודי לצבי, או לעופר האיילים--על-הרי בתר

פעמים רבות אנו לומדים מהתבוננות. מה לומד האר"י הקדוש מהתבוננות בצבי, או בעופר האיילים, ולאיזו מסקנה הוא מגיע מהתבוננות זו אנו לומדים מהפסוק, "סוב ודמה לך דודי לצבי או לעופר האילים" (שיר השירים ב' י"ז), עליו אומר האר"י כי צריך (האדם בעולם הזה) ש(יהיה) דומה לצבי, שהוא רץ במהירות (לפנים), ולפעמים ראשו לאחור, כך (צריך) האדם (להיות) בענייני העולם הזה, צריך שלא יעכב עצמו, רק שיהיה רץ לעולם הבא, ולפעמים יסוב ראשו לענייני העולם הזה, אבל יהיה מעט.

כתבי האר"י, ספר הליקוטים, סדר שיר השירים אות כד

כל טוב לכולם, הצלחה וברכה בהתבוננות