מה בין יונה הנרדם בירכתי הספינה ומעשה המנורה

שלום לכולם,

יונה במעי הדגה, תנ"ך קניקוט 1476

מה ההפרש שבין יונה הנרדם בירכתי הספינה הבאה תרשישה ומעשה המנורה? נתבונן בדברים: נרדם אותיות "נר", "דם". ומנורה אותיות "מה", "נר".

"נר" היא תבה המשותפת למילה "נרדם", ולמילה "מנרה". והצד השונה בשתי המילים הוא "דם" במילה נרדם, ומ"ה במילה "מנרה".

"נר" גימטריה 250 או הכולל של ג' צרופים: "הויה אדני", (91) "הויה אלהים" (112), ו"הויה אהיה". כאשר נרדם אדם ופורחת ממנו האות א' נשארות אותיות "דם" בגופו המנומנם ואז שלושת הצרופים נשארים תלוים דוממים, בבחינת כח, אך אינם מאירים בפועל. אך כאשר אדם מקיץ משנתו ומאירה מנורת פניו את פנימיותו בשבעת קניה שהם ב' אוזניים ב' עיניים, ב' נחיריים ופה, אז ניתן לומר כי "וזה מעשה המנרה", אותיות מ"ה שבשם "מנרה" מאירות את שלושת הצרופים שהם בגימטריה "נר".

גם שם מ"ה בגימטריה אד"ם, כלומר המצאות ה"אחד", הכולל הקושר והאוגד את הכל הוא אשר מבדיל בין ה"נרדם" למעשה המנרה. (כי ד"ם גימטריה 44 ומ"ה גימטריה 45, וההפרש בניהם הוא אחד) לכן כאשר קורא רב החובל אל יונה, "מה לך נרדם", הוא אינו שואל שאלה אלא קובע עובדה: "מ"ה לך, נרדם", כלומר לך ידוע שם מ"ה שהוא שם הוי"ה במילוי אלפין, אז כיצד נרדמת, והיות וידוע לך שם מ"ה, לך קרא לאלוהיך, כי רק אתה יכול להאיר לנו. נמצא כי דווקא רב החובל, שהוא אלוף הקשרים, החבלים והקשירות, מזכיר ליונה את משמעותה הכוללת המאחדת והמאגדת של האות א'.

ברוך ה' לעולם אמן ואמן