מה יש יותר בעולם ימין או שמאל, אש או מים

שלום לכולם,

שאל השואל, איזו תנועה רווחת יותר בעברית, תנועת O או תנועת U, לכאורה שאלה בענייני לשון, אך לא רק, היות שמנועי החיפוש של גוגל הובכו מן השאלה, זכרנו כי ספר הזהר מדבר על תנועות באופן הבא:

תנועת חולם מופיעה כנקודה מעל האות ו', ברוחניות תנועת חולם O, נבחנת למהות של לחסד, ככתוב חסד אל כל היום, ואילו תנועת U תנועת השורוק, כאשר הנקודה היא בבטן האות ו' נבחנת למהות החכמה, כאשר אדם עושה מעשים טובים זה נבחן לתנועת O כמו במאמר ויהי אור, ואילו כאשר יש לו הבנה, זה נחשב לתנועת U, כלומר אדם לפני שתופס משהו הוא בבחינת תנועת חולם O, ומצב חולם dreaming ואחרי שתפס משהו בשכל, זה נחשב לתנועת U, היות שכתוב עולם חסד יבנה, בנין העולם נסמך על חסד, ואילו החורבן נמשך מתנועת U שעניינה קבלת חכמה כמו במילה אוּר כַּשְׂדִּים המסמלת קבלת חכמה, ומסמלת חורבן, לכן יצא אברם משם.

ומה ששאל השואל בתחילה היא שאלת אברם שהיה באור כשדים, מה יש יותר יותר בעולם חסד או חכמה, מים או אש, היות שאלו שני כתובים (אלמנטים) המכחישים זה את זה, אמר לו הקב"ה לך לך, כלומר צא מן המחשבות הללו, מן האצטגנינות שלך (עבודת כוכבים וחישובים אינסופיים) שאין בהם יכולת להכריע, ומשם (מאור כשדים)

הלך לחרן ובא לארץ כנען. שלימים תקרא ארץ ישראל, ושוב אם ישאל השואל מה יש יותר, חסד או חכמה, ימין או שמאל, תנועת O או תנועת U, התשובה תהיה לא מה יש יותר אלא מה האלמנט המכריע בין השניים, והאלמנט המכריע בין שתי התנועות, או שני הקווים, או שני היסודות, הוא תנועת חיריק (i) שהיא נקודה מתחת האות, לכן היה צריך אברם לעזוב את האש (חכמה) אור כשדים, ולהגיע לארץ כנען, (ארץ ישראל) שהיא קו אמצעי והמכריע. כי המכריע (קו אמצעי) נקרא אמת ושלום. לכן נתבקש אברם למול את עצמו בארץ, כי המילה נבחן לאות י' ברית קודש, והברית נחשב תמיד לשון מאזניים, בין שני השוקיים, כי ב' שוקיים לאדם ימין ושמאל ואות ברית מכריע בניהם.

חיריק

כל טוב הצלחה וברכה לכל