מה מסמל האייל ומדוע היה צריך להעקד?

שלום לכולם,

את מזחלות השלג אליהן רתומים איילי הצפון אנו מכירים מסיפורים שונים מארצות רחוקות. האיילים פותחים מידי שנה במסע ארוך בראשית חורף המביא אותם בבוא האביב אל מרחבי מרעה חדשים וירוקים. בעוד שאצל ישראל הפך האייל סמל לעקדה, לראש השנה וללידת הזמן, הרי שבקרב תרבויות רבות הפך האיל סמל לעוז ולשליטה. עם קום המדינה הפך האייל סמל לפיקוד צפון, וציור שלו ושל זוגתו ניתן למצוא היום על תוויות בקבוק הערק המקומי.

מה אם כן מסמל האייל, סמל לחורף קשה, להתגברות, לשליטה, לתנועה במקומות גבוהים ומסוכנים, לעדינות, לאצילות, לכוח? מדוע אייל הצפון הרתום למזחלת השלג מבטיח בשורה, מדוע הוא מככב במזמורי תהלים, ומדוע הוא רגיש כל כך?

ננסה להשיב על שאלות אלו מהיבט אחד, מהו איל ברוחניות? איל בגימטריה מא כלומר 41 ועם הכולל שהוא אחד הרי 42 או מ"ב. כעת שמו הגדול במידת הרחמים נכתב הוי"ה, שם הוי"ה במילוי יודין נכתב יוד הי ויו הי, שהן עשר אותיות, ועם ד' אותיות השם הפשוט הרי י"ד אותיות, ועם מילוי המלוי שהוא כ"ח אותיות הרי מ"ב אותיות, כגימטריה של איל עם הכולל.

הנה ההסבר:

ידו"ד (השם הפשוט)                                                             ד' אותיות

יוד הי ויו הי (השם הפשוט במלוי אותיות יוד)                          י' אותיות

יוד, ויו, דלת   הי, יוד   ויו, יוד, ויו    הי,  יוד ( מלוי המלוי)         כ"ח אותיות

וכעת לחשבון, ד' אותיות ועוד י' אותיות הרי י"ד אותיות, ועוד כ"ח אותיות של מילוי המילוי הרי מ"ב אותיות.

וכך כותב רמח"ל בספר אדיר במרום עמוד רכ"ו, אך המ"ב אותיות של הוי"ה היו כולם שם אחד בלי חילוק שמות כלל כי הוא התפשטות אחד. מתחיל שם הפשוט (הוי"ה) ומתפשט עד מילוי המילוי.

והיות שהאייל מקיים שווי צורה עם שם מ"ב, שהוא עצמו התפשטות של שם אחד פשוט, לכן היה צריך להעקד ולהקשר כדי להורות על התפשטות של שם אחד קדוש ללא פרוד.

נמצא כי כל איל שאנו רואים כאן בארץ או בארצות הצפון, הוא בטוי להתפשטות שם הוי"ה ברוך הוא בעולמות, לכן האיל הוא בעל חיים עדין ורגיש כל תנועה מסביבו גורמת לו להיות דרוך, כי הוא אחד וכל תנוה לידו או צליל מצביעה על ריבוי, לכן הוא זה אשר מוביל את מזחלת השלג, כי הוא מוביל אותה ברחמים, כפי שהשם מנהיג את עולמו ברחמים, ולכן הוא נע כל הזמן קדימה אל האינסוף ורק לשבריר שניה מסובב את ראשו לאחור, לעבר העולם הזה, ללמדנו שלא לשהות יותר ממה שצריך בעולם הזה, אלא כל הזמן לנוע לעבר העולם הבא, שהוא אחד ואינסופי.

ברוך ה' לעולם אמן ואמן