מה מסמל עלה הטרף שהביאה היונה לתיבת נח בהנהגת העולמות

שלום לכולם,

היונה אשר שלח נח לראות הקלו המים מעל הארץ שבה אליו לעת ערב ועלה זית טרף בפיה, מה מסמל עלה הזית ומה מסמלת היונה בהנהגת העולמות נראה במאמר הבא.

כאשר מציירים עלה של זית בעפרון הוא נראה בערך כך, כלומר כמו אות י'

והנה צילום של עלה זית הפוך (טרף) בתמונה, עדיין ניתן לראות בו אות י' הכתובה בכתב יד, או כמו פסיק המפריד בין חלקי המשפט.

שמו הפשוט במידת הרחמים נכתב י', ה', ו', ה', כאשר כל אחת מד' אותיות ה' נבחנת לאחת מעולמות אבי"ע. י' דשם הוי"ה נבחנת לעולם אצילות, ה' ראשונה משם הוי"ה נבחנת לעולם הבריאה, ו' משם הוי"ה נבחן לעולם יצירה וה' אחרונה דשם הוי"ה נבחנת לעולם עשיה. כאשר לעת ערב הביאה היונה עלה זית טרף בפיה, היה זה סימן לנח כי עתה נחלפה הנהגת העולמות, לא עוד שולטים בלבול מבול ופרוד של עולמות בי"ע (בריאה, יצירה עשייה) אלא כעת שולטת הנהגת עולם אצילות, מלשון אצלו וסמוך לו, ומדוע הביאה היונה עלה זית טרף בפיה, מודע הביאה עלה הפוך, מה מסמלת הנהגת העולמות במראה עלה הפוך? ויש לומר כי באמצעות העלה ההפוך ספרה היונה לנח כי הנהגת עולם אצילות היא הפוכה מהנהגת עולמות בי"ע, כי בעולמות בי"ע שהם עולמות הפרוד שולט הבלבול והמבול, ובעולם אצילות המסומל באות י' או בטרף עלה הזית, הכל אחד ככתוב איהו חיוהי וגרמוהי חד בהון. כלומר הוא חיותו ועצמותו הם אחד, שאין בהם פרוד. כלומר הנהגת עולם האצילות היא הפוכה מהנהגת עולמות הפרוד, האדם מטבעו רגיל לראות פרוד ובלבול וחושב שכך בנוי העולם, אך היונה ועלה זית טרף בפיה, מספרת כי בעולם אצילות, כלומר אצל הקב"ה הכל הפוך, מה שנראה לנו כפרוד ובלבול הוא למעשה איכות אחת שתכליתה היא להיטיב לנבראיו.

ברוך ה' לעולם אמן ואמן