מה פרוש החידה מהאוכל יצא מאכל?

שלום לכולם,

שמשון משסה את האריה, רובנס 1628

מה פרוש החידה שחד שמשון לרעיו במשתה, מהאוכל יצא מאכל? ראשית כדי להבין את החידה יש לדייק בה ולומר כי המילה אוכל במלרע כוונתה כאן היא ל- The one who eats, כלומר מהאוכל, מהכוח הפועל, יצא מאכל.

נשאלת השאלה איך הגיע שמשון לחשוב על חידה שכזו, ויש לומר כי מהלך הארועים הווה השראה לחידה. וכך היו פני הדברים: שמשון ירד עד כרמי תמתנה ופגש כפיר אריות ששאג לקראתו, באותה שעה נחה עליו רוח ה' והוא שסה אותו ללא עזרת כלים. כעבור ימים לאחר שחזר למקום ראה בתוך גווית האריה עדת דבורים אשר הפיקה ממנו דבש.

ארוע זה הוא המקור לחידה שחד שמשון לשומעיו, איך ייתכן כי מן האריה, שהוא האוכל The eater, יצא מאכל - דבש. ובמילים אחרות ניתן לשאול כיצד הופך האובייקט לסובייקט, ובאותה שנימה ממש ניתן לשאול למה מכוונת חידה זו ברוחניות, מה פירוש החידה מהאוכל יצא מאכל ברוחניות?

ויש לומר כי ה^אוכל במלרע, The one who eats, הוא הכח הפועל המופיע בדמות האריה, או אור החיה, או אות י' דשם הוי"ה, או ספירת חכמה, או עולם אצילות, והמאכל הוא אור הרוח, או אות ו' דשם הוי"ה, או ספירת תפארת, או עולם יצירה. ובפשטות יש לומר איך ייתכן כי אור החיה, שהוא אור עצמותו יתברך הוציא בשר, כלומר איך ייתכן שהרוחניות, שהיא מהות זכה כל כך הוציאה משהו כל כך גס עבה ונפסד כמו בשר, זו היתה חידת שמשון ברוחניות.

כל טוב לכולם ושנה טובה ומתוקה