מה שאמר יוסף והנה קמה אלומתי וגם נצבה

שלום לכולם,

פרק לז בספר בראשית מספר לנו עד כמה אהב ישראל את בנו יוסף מכל בניו, עד אשר עשה לו כתונת פסים. לנוכח ביטוי אהבה שכזה בין אב לבן, מקנאים אחי יוסף בו, עד כי אינם יכולים לדבר איתו שלום. אך נדמה כי כל המתח הזה אינו מספק את יוסף, והוא ממשיך לבדוק ולבחון את יחסם אליו בספרו להם את חלומו הראשון. וכך אומר יוסף:

"וְ֠הִנֵּה אֲנַ֜חְנוּ מְאַלְּמִ֤ים אֲלֻמִּים֙ בְּת֣וֹךְ הַשָּׂדֶ֔ה וְהִנֵּ֛ה קָ֥מָה אֲלֻמָּתִ֖י וְגַם־נִצָּ֑בָה וְהִנֵּ֤ה תְסֻבֶּ֨ינָה֙ אֲלֻמֹּ֣תֵיכֶ֔ם וַתִּֽשְׁתַּחֲוֶ֖יןָ לַֽאֲלֻמָּתִֽי". אחי יוסך רוגזים לשמע החלום, ושואלים אותו האם הוא רוצה למשול עליהם, או למלוך עליהם וממשיכים לשנוא אותו על חלומותיו ועל דבריו. אך מה למעשה חלם יוסף ומדוע שונאים אחיו על דבר החלום המשונה, נחזור ונתבונן בפסוק ונראה במה דברים אמורים.

בפסוק והנה קמה אלומתי וגם נצבה, הוא ס"ת (סופי תיבות) של שם הוי"ה ב"ה, הנה כך: קמה אלומתי וגם נצבה, נמצא כי מה שרמז יוסף לאחיו באמצעות החלום כי שם הוי"ה ברוך הוא תמיד ניצב ועומד כפי שאנו אומרים בתפילות לראש השנה ועשרת ימי תשובה (תהלים קי"ט, פ"ט) לְעוֹלָם יְהוָה דְּבָרְךָ נִצָּב בַּשָּׁמָיִם, כלומר שם ה' אינו מותנה, אינו בעל תמורה, או בעל שנוי, כלומר עומד וניצב כאנ"ך.

וכדי לחדד את הדברים נקרא בתיקוני זהר, מאמר והנה אנחנו מאלמים אלומים, תיקון חמישאה ליום ד' אות כ'. ורזא דמילה, וסוד הדבר והנה אנחנו מאלמים אלומים וגו', והנה קמה אלומתי וגם נצבה, זה א' עם (ניקוד) החולם, שהוא למעלה מכל הנקודות, בקומה זקופה, ובו עלה יוסף בחלום, וכן יעקב, ז"ש ויחלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה,.זה א' עם חולם שהוא ראש.

כעת נחבר את הדברים: הנה שמו הפשוט נכתב י' ה', ו', ה', גימטריה של שמו הפשוט הוא כ"ו או 26, כעת אחת האפשרויות לכתוב את האות א' היא באמצעות אות ו' מונחת באלכסון וב' אותיות י' כתובות לצידה, אחת מימין ולמעלה ואחת משמאל ולמטה, באופן שגימטריה של אות א' היא גם כ"ו או 26, כי אות ו' ערכה 6 וב' אותיות י' ערכן 20, הרי יחדיו 26.

נמצא בפסוק והנה קמה אלומתי וגם נצבה, נרמז שמו הפשוט של הקב"ה, וגם ציור האות א', שהוא הסולם באמצעותו ניתן לעלות השמיימה, כאשר בראש האות א' נצב החולם, שהוא היחיד מסימני הניקוד הנכתב מעל האותיות, והמסמל את ספירת כתר (ראש), שעניינה להטיב לנבראיו, לכן זעמו אחי יוסף לשמע החלום, אתה רוצה לומר לנו שתכונה שמייצגת ספירת כתר וקו אמצעי שעניינו להיטיב לנבראיו תמשול עלינו, האם אתה בא לספר לנו כי הטוב מושל ומולך?

כל טוב לכולם ברכה והצלחה