מטבע של אברהם אבינו

"איזהו מטבע של אברהם אבינו זקן וזקינה מצד אחד ובחור ובתולה מצד אחר".

"איזהו מטבע של אברהם אבינו זקן וזקינה מצד אחד ובחור ובתולה מצד אחר". בבא קמא, דף צז עמוד ב'. בתמונה שלפנינו, מופיע מטבע של החברה הישראלית למטבעות ומדליות שנטבע על סמך חלק מדברי הגמרא, כאשר בצידו האחד של המטבע נראים אברהם ושרה זקנים, ובצידו האחר של המטבע, נראים אברהם ושרה מתבוננים בכוכבים ובניהם נמצא ילד. יש לציין כי לא מעט ארכאולוגים חפשו את המטבע המוזכר בגמרא, בחפירות ארכיאולוגיות, והגיעו למסקנות שונות הקשורות לזמן הטבעתו, אך אנו נאמר בלחש כי דברי הגמרא כאן הם משל ומליצה.

כותבת הגמרא בבא קמא (הוא החלק הראשון של מסכת נזיקין שבסדר נזיקין) דף צז עמ' ב': "איזהו מטבע של אברהם אבינו? זקן וזקינה מצד אחד, ובחור ובתולה מצד אחר". למה מתכוונת הגמרא בתארה את מטבעו של אברהם אבינו? הרי לכל מטבע שני צדדים, מדוע הוטבע במטבעו של אברהם אבינו זקן וזקינה מן הצד האחד, ובחור ובתולה מן הצד האחר?

כותב חומש בראשית, "וְאַבְרָהָם זָקֵן בָּא בַּיָּמִים", מה פירוש הביטוי ואברהם זקן בא בימים, הרי אם אברהם זקן, שהוא נוטריקון זה קנה חכמה, הרי שהיה לה לתורה לכתוב "ואברהם זקן, אב בימים", שהוא המקבילה הלשונית של "זקן", מדוע אם כן כותבת התורה "ואברהם זקן בא בימים?", איזו מציאות רוצה לתאר התורה? ובכן התורה כולה שמותיו של הקב"ה וכאשר כותבת התורה "ואברהם זקן בא בימים", היא למעשה מתארת את המציאות הנפשית הפנימית בחיי אברהם אבינו. לומר אע"פ שאברהם זקן הרי הוא בא בימים, כלומר הוא בא הולך וזורח דרך ההארות המכונות ימים, כלומר הוא עבר את מצבי הלילות וההסתרות המכונים בשם "אב", ועתה הוא בא בימים, כלומר הולך דרך ההארות בנפש האדם המכונות בשם ימים.

שלושה המלאכים נגלים אל אברהם כשהוא יושב פתח האהל כחום היום. אחד מהם, מיכאל, מבשר לאברהם על הולדת בנו. שרה, השומעת את הבשורה על הולדת בנה, מבעד לאהל, צוחקת לשמעה ואומרת את הפסוק הידוע  "אַחֲרֵי בְלֹתִי הָיְתָה-לִּי עֶדְנָה?, וַאדֹנִי זָקֵן!". תגובת הצחוק של שרה (אותה ראה ה') היא זו שגורמת לו לשאול את אברהם,  "לָמָּה זֶּה צָחֲקָה שָׂרָה לֵאמֹר, הַאַף אֻמְנָם אֵלֵד--וַאֲנִי זָקַנְתִּי. הֲיִפָּלֵא מֵיְהוָה, דָּבָר; לַמּוֹעֵד אָשׁוּב אֵלֶיךָ, כָּעֵת חַיָּה--וּלְשָׂרָה בֵן".

זהו למעשה אופיו של המטבע המדובר בגמרא שלפנינו: שני צדדים לו: צד פיסי ביולוגי, הצד החומרי, וצידו השני הוא צידה של הרוח, וכל מהותו של המטבע היא להקנות לחומר שבו צורה רוחנית לכן המטבע של אברהם אבינו ע"ה מספר את סיפורו ואומר: "אע"פ שאתם בני האדם חושבים שאתם זקנים מופלגים וראיתם כמעט הכל, הרי אנכי הקב"ה, מטיל מטבע, והופך על פניה את כל המציאות שאתם חושבים שאתם נתונים בתוכה, הנה חשבתם שותיקים הנכם ואינכם מסוגלים ללדת, הנה אנכי מטיל מטבע ומפליא לעשות והופך אתכם לבחור ובתולה המסוגלים ללדת, כי טבעו של החומר להזדקן וטבעו של הרוח הוא צעיר, הוא להשפיע, הוא לתת, עליו התפלל דוד המלך ע"ה, "לב טהור, ברא-לי אלוהים, ורוח נכון חדש בקרבי ". (תהלים נא יב).

מדוע מופיעים על צידו השני של המטבע בחור ובתולה, מהם בחור ובתולה, אילו בחינות הם מסמלים בנפש האדם? בחור מלשון בחירה. היות שאברם בחר ללכת לארץ ישראל, אל מקום לא נודע ולא מוכר, ולהניח הכל מאחריו, הרי שדווקא בו בחר הקב"ה להקים את האומה בה הוא חפץ. כעת בתולה מסמלת כלי טהור בנפש האדם, בתולה שאיש לא ידעה, כלי שטרם נתקבל בו האור. זו הסיבה שצידו השני של המטבע מסומל ב"בחור", הבוחר ללכת בדרך ה'. ואע"פ שאברהם בן מאה שנה בהולדת בנו יצחק, הרי שהוא נבחן ל"בחור", משום ששם העצם "בחור", נמשך משם הפעולה הנקראת בחירה, ואילו שרה נמשלת לבתולה, היות ואור הבינה טרם התגלה בה.

כל טוב וחודש טוב