מי הוא אזרח ישראל?

בס"ד

מיהו אזרח ישראל

מי הוא אזרח ישראל

... אם מדבר כאן  בגשמיות, אזי מדובר על ענין חשיבות המעשה, שהיא להיות אזרח בארץ ישראל ולהנות מזכות אבותינו הקדושים. ואם מדובר ברוחניות, אזי ענין "אזרח" הוא מלשון זריחה, דהיינו המשכת האורות לכלים דארץ ישראל, וזה נקרא אזרח בארץ. וזה ע"י זכות אבות, כי ענין זכות אבות משמעותו הזַכות של האבות, שכל אורם נמשך על דרך תיקון קוים.

לשון מהיר, אברהם תקן קו ימין הוא חסד, יצחק תקן קו שמאל והוא גבורה, יעקב בחיר האבות תקן קו אמצעי שהוא כלול מחסד וגבורה על דרך אמצע שנקרא תפארת. שלושת האבות ע"י זַכותם, תקנו שלושה קווים בקשר האמונה.

מהו "אזרח ישראל" ברוחניות? אזרח הוא מלשון זריחה והוא מסוגל להמשיך את האורות לכלים דהשפעה הנקראים ארץ ישראל. אדם המסוגל להזריח את ישראל, להזרים דרכו את האורות לכלי השפעה הנקרא ארץ ישראל.

א-(משפיע) זרח (ממשיך האורות) ישר-אל (לכלי השפעה).

ראש חודש טוב שבת שלום ובשורות טובות

פרי חכם, אגרת ל"ג עמ' ערב טור ב'

תמונה: אילנה שקולניק בקל