מי הוא בתואל בנפש האדם פנימה ומדוע הוא רמאי

שלום וברכה לכולם,

בחלום הסולם נאמר מה נורא המקום הזה, נורא אותיות אורן, המקום אשר נחלם החלום הוא העיר לוז, והוא רומז על עצם הלוז, אשר ממנה יבנה הגוף בתחיית המתים, עצם זו נקראת בשם בתואל רמאה, היות שהיא מרמה את האדם ומחכשת את יום המיתה שלו

בחלום הסולם נאמר מה נורא המקום הזה, נורא אותיות אורן, המקום אשר נחלם החלום הוא העיר לוז, והוא רומז על עצם הלוז, אשר ממנה יבנה הגוף בתחיית המתים, עצם זו נקראת בשם בתואל רמאה, היות שהיא מרמה את האדם ומכחשת את יום המיתה שלו

מי הוא בתואל בתואל בנפש האדם פנימה, ומדוע הוא נבחן לרמאי, על שאלה זו ננסה להשיב תוך כדי עיון בזהר פרשת תולדות אות נ: הנה דברי הזהר הקדוש ובאור הסולם של רבי יהודה לייב אשלג זצוק"ל

זהר תולדות אות נ) בת בתואל בת בתו של אל. רב הונא אמר, לא כך הוא, ואנא הוית בכרכי הים, ושמענא דהוו קראן לההוא גרמא דשדרה, ההוא דאשתאר בקברא מכל גופא, בתואל רמאה, שאלית עליה, אמרו דהוא כרישא דחויא, דאיהו רמאה, וההוא גרמא הוא רמאה, מכל שאר גרמי.

פירוש הסולם אות נ) בת בתואל: פירושו בת בתו של אל. כי בתואל נוטריקון בת אל, דהיינו המלכות הנקראת בת אל, והגוף נמשך מן המלכות ונבחן לבתו של המלכות, ונמצא שהוא בת בתו של אל.

רב הונא אמר וכו': רב הונא אמר, לא כך הוא בתואל, אינו שם המלכות, ואני היתי במדינות הים, ושמעתי שהיו קוראים לאותו העצם של השדרה ההוא, הנשאר מכל הגוף בקבר, ואינו נרקב, בשם בתואל הרמאי, דהיינו נוכל. שאלתי עליו, מה טיבו, אמרו, שצורתו הוא כמו הראש של הנחש, שהוא רמאי, ואותו העצם הוא רמאי, יותר מכל שאר העצמות של הגוף.

הרחבת הדברים: בפירוש הראשון מסביר הזהר כי בתואל נוטריקון בת אל, והכוונה למלכות, שהיא הספירה העשירית מלמעלה למטה, שנקראת בת אל, ו(היות) הגוף הנמשך מן המלכות, הרי שהוא נבחן לבתו של המלכות, לפיכך נמצא כי הגוף הוא בת בתו של אל, (כלומר נכדתו של האל). כי האל הוא המקור, המלכות היא בתו של האל, והגוף שהוא תולדה של המלכות, הוא נכדתו של האל.

רב הונא אומר כי בתואל אינו שם המלכות, ומסביר שהיה במדינות ים (החכמה) (ו)שמע שהיו קוראים לאותו עצם השדרה ההוא, הנשאר מכל הגוף בקבר, ואינו נרקב בשם בתואל הרמאי, כלומר הנוכל, כלומר אותו עצם שנשאר בקבר ואינו נרקב נקרא נוכל, כאשר שאל רב הונא עליו, על אותו עצם מה טיבו,, אמרו שצורתו הוא כמו הראש של הנחש, שהוא רמאי, יותר מכל שאר העצמות של הגוף.

מכאן נוכל להבין את פנימיות הפסוק "רבקה בת בתואל הארמי" (בראשית כ"ה כ') :

רבקה אותיות קברה שהוא כינוי לגוף,

רבקה בת בתואל, הגוף הוא בת של המלכות הנקראת בשם בתואל, הנקרא בשם בתואל הארמי, ומדוע נקרא בשם בתואל הארמי, כי ארמי אותיות רמאי, והמלכות דמידת הדין (בחי"ד) שהגוף נמשך ממנה, מרמה את האדם, כל חייו ואומרת לו שלא ימות, כפי שרימה הנחש את אדם וחווה שאמר להם "לא מות תמותון".

מכאן נוכל להבין מדוע מושקעת כלל האנושות בחומר, היות ששורשה הוא בשקר הנחש, שהכחיש את יום המיתה בסוד לא תמותון, מכאן נמצאים אנו מכחישם את יום המיתה, והיות שאנו מכחשים את יום המיתה, איננו חפצים לברוח ממנו ולדבוק בעץ החיים.

כל טוב לכולם הצלחה וברכה

לכל מי שמעוניין להעמיק בנושא יקרא אותיות נא, נב בזהר פרשת תולדות