מי הם אחימן ששי ותלמי ילידי הענק, ומדוע מפחדים המרגלים מהם

שלום וברכה לכולם,

מי הם ילידי הענק אחימן ששי ותלמי ומדוע מפחדים המרגלים מהם? על כך מספרת לנו פרשת שלח-לך. נקרא את הדברים.

"וַיַּעֲלוּ בַנֶּגֶב וַיָּבֹא עַד חֶבְרוֹן וַיַּעֲלוּ בַנֶּגֶב וַיָּבֹא עַד חֶבְרוֹן וְשָׁם אֲחִימַן שֵׁשַׁי וְתַלְמַי יְלִידֵי הָעֲנָק וְחֶבְרוֹן שֶׁבַע שָׁנִים נִבְנְתָה לִפְנֵי צֹעַן מִצְרָיִם" (פרשת שלח לך)

ויעלו בנגב, כולם, כל הי"ב מרגלים, י"ב גבולי אלכסון, ויבא עד חברון, שהתורה נקראת חברון, (זהר שלח אות ס') ושָם, לשון שֱם, כי כל התורה כולה שמותיו של הקב"ה, ויבא לשון יחוד, ויבא עד חברון מי שמיחד עד חברון, היא התורה, היא שמותיו הקדושים, (ימצא) שם (בשמותיו הקדושים) אחימן ששי ותלמי, כלומר ג' קווין, אחימן קו ימין, אחמה לשון ראיה, ששי לשון שיש ויציבות, קו אמצעי, ותלמי שחורש את האדמה, ועושה בה תלמים תלמים, בחינת קו שמאל.

והם אחימן, ששי ותלמי ילידי הענק, הוא האדם, ככתוב "הָאָדָ֧ם הַגָּד֛וֹל בָּעֲנָקִ֖ים ה֑וּא" (יהושע י"ד). כי ג' תולדות היו לאדם, הבל קו ימין, קין קו שמאל ושת קו אמצעי. ומדוע נקרא האדם בשם ענק, על שום יכולתו לקרוא בשם לכל נפש חיה ולהעניק לה את חיות הקדושה שלה, דרך אותיות שמה.

והיות שהתורה היא חברון, כלומר היא מקום חיבור ג' הקווין, בסוד תלת מחד נפיק תלת בחד קיימא, הרי שהיא נבנתה שבע שנים, שבע ספירות (ז"ת) לפני צען מצרים, כי צען גימטריה רד"ו 210 שנות שיעבוד מצרים, כי מצרים כפל צר (מחמת חסרון של של קו אמצעי).

ולפיכך ניתן לומר כי חששו המרגלים מפניהם, מפני שיש להם (לענקים) קו אמצעי, כי מי שיש לו ב' רגלים, בחינת מרגלים, הוא או בימין או בשמאל, אך אין לו אמצע, שהוא סוד הברית, וזה סוד שאת יוצאי מצרים מל משה ולא פרע, כי פרעה אהרון לשמצה בקמיהם. ונצטוה יהושע למול את בניהם הנולדים להם במדבר שנית, שפירושו לא רק למול שהיא הפעם הא', כלומר הסרת הערלה, אלא גם לפרוע, שהוא הפעם ב', בסוד הפעם זאת עצם מעצמי, שהוא סוד גילוי אות ברית קודש, הוא סוד קו אמצעי.

כל טוב הצלחה וברכה